Stiri: Companii

Venitul Minim European

Domeniile cu cele mai mari salarii în octombrie 2022

14.12.2022

Salarii octombrie 2022. Institutul Național de Statistică anunță că în luna octombrie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6461 lei, cu doar 4 lei (+0,1%) mai mare decât în luna septembrie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 4008 lei, în uşoară creştere, cu 5 lei (+0,1%) față de luna septembrie 2022.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (9427 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2238 lei).

Octombrie 2022 vs. octombrie 2021

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,1%)

Salarii octombrie 2022. Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

Indicele câştigului salarial real1 a fost 98,1% în luna octombrie 2022 față de luna octombrie 2021.

Indicele câştigului salarial real a fost 98,8% în luna octombrie 2022 față de luna septembrie 2022.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 216,5%, cu 2,5 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna septembrie 2022.

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Octombrie 2022 vs. septembrie 2022

În luna octombrie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna septembrie 2022, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 12,5% în activităţi de editare;

• între 4,5% și 8,5% în transporturi aeriene, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), transporturi pe apă;

• între 1,5% și 4,0% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, alte activităţi extractive, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activităţi şi servicii de decontaminare), tranzacţii imobiliare, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea băuturilor.

Salarii octombrie 2022. Cele mai mari scăderi

Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2022 au fost determinate de acordarea în luna precedentă de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 53,8% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, cu 38,7% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 19,6% în extracţia minereurilor metalifere, în principal ca urmare a acordării în luna precedentă de prime ocazionale și stimulente, bonusuri pentru management, pentru performanțe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”;

• între 3,5% și 5,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor;

• între 2,0% și 3,5% în industria metalurgică, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

Salariile bugetarilor

În sectorul bugetar, în luna octombrie 2022 s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+1,3%), respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,5%). În administraţia publică, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,2%).

Citește și Revenire în forță pe piața muncii