Salariu mediu, în creștere

14.06.2017

Salariu mediu net s-a situat în luna aprilie la 2.366 lei, în creștere cu 1% față de luna precedentă, respectiv cu 24 lei, conform datelor INS. Cele mai mari valorile ale veniturilor s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (5.968 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.395 de lei).

La nivel brut, câștigul salarial mediu nominal a fost în aprilie de 3.291 lei, cu 1,1% mai mare decât în luna martie 2017.

În luna aprilie 2017, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării primelor ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanțe deosebite ori pentru sărbătorile de Paște), drepturilor în natură și ajutoarelor bănești, plății sumelor din profitul net și din alte fonduri (inclusiv tichete de masă și tichete cadou).

Câștigurile salariale medii nete din luna aprilie au fost mai mari comparativ cu luna precedentă ca urmare a realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 17,1% în activități auxiliare intermedierilor financiare (inclusiv activități de asigurare și fonduri de pensii), respectiv cu 13,7% în intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii); între 9% și 13% în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, extracția cărbunelui superior și inferior, colectarea și epurarea apelor uzate, depozitare și activități auxiliare pentru transport; între 3,5% și 7% în transporturi pe apă, silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), activități de poștă și de curier, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe), cercetare-dezvoltare.

Scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au înregistrat în unele activități din sectorul economic, ca urmare a nerealizărilor de producții ori încasărilor mai mici (funcție de contracte/proiecte), a acordării de premii ocazionale, sume din profitul net și din alte fonduri în luna precedentă.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel: cu 18,9% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, respectiv cu 12,6% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice; între 5,5% și 7,5% în fabricarea produselor din tutun, extracția minereurilor metalifere, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice; între 3% și 4% în tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), fabricarea de mobilă, industria metalurgică, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice.

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în învățământ (-3,4%) și administrația publică (-0,7%). Câștigul salarial mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială (+0,9%) comparativ cu luna precedentă.

 

 

Citiți și despre: