Stiri: Economie

Ajutor financiar pentru pensionari

Salariu mediu în România: 5773 lei, în octombrie 2021

13.12.2021

Salariu mediu în România. Institutul Naţional de Statistică anunţă că în luna octombrie 2021, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5773 lei, cu 41 lei (+0,7%) mai mare decât în luna septembrie 2021. Câştigul salarial mediu net a fost 3544 lei, în creștere faţă de luna precedentă, cu 27 lei (+0,8%).

Salariu mediu în România. Cele mai mari venituri

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (8596 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1907 lei).

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 6%.

Indicele câştigului salarial real a fost 98,2% pentru luna octombrie 2021 față de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Indicele câştigului salarial real a fost 99,0% pentru luna octombrie 2021 față de luna precedentă.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 220,8%, cu 2,2 puncte procentuale mai mic față de cel înregistrat în luna septembrie 2021.

Activităţi economice

În luna octombrie 2021, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut faţă de luna precedentă ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai importante creşteri

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 8,1% în industria metalurgică;

• între 3,5% și 7,5% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, cercetare-dezvoltare;

• între 1,5% și 3,0% în alte activităţi extractive, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, transporturi pe apă, fabricarea echipamentelor electrice, activităţi de poștă şi de curier, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport.

Salariu mediu în România. Scăderi

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna septembrie 2021 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de:

  • întreruperi/încetări ale activităţii economice
  • șomajul tehnic sau de remunerarea parţială a salariaţilor
  • nerealizările de producţie
  • încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte)

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 21,5% ȋn extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv cu 12,5% ȋn fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului;

• între 6,5% și 7,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere;

• între 1,0% și 3,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, alte activităţi de servicii, prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea băuturilor, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, hoteluri şi restaurante.

Salariile bugetarilor

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în:

  • sănătate şi asistență socială (+3,8%)
  • învăţământ (+2,5%)

Ȋn administraţia publică, câştigul salarial mediu net a avut același nivel cu cel din luna precedentă.

Citeşte şi Harta salariilor din România. În ce judeţe se obţin cele mai mari venituri?