Salariul mediu, în creştere la finele anului 2016

10.02.2017

Salariul mediu brut pe economie a crescut cu 8,4% în decembrie 2016 față de luna anterioară, la 3.257 lei, iar salariul mediu net a ajuns la 2.354 lei, în creştere tot cu 8,4%, a anunţat Institutul Național de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului (6.120 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.332 lei).

În decembrie 2016, comparativ cu luna decembrie a anului precedent, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,4%. Indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 112,0%. Indicele câștigului salarial real a fost de 108,1% pentru luna decembrie 2016 față de luna precedentă.

Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 178,5%, cu 13,4 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna noiembrie 2016.

În decembrie 2016, comparativ cu noiembrie 2016, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare față de luna noiembrie 2016.

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanțe sau sărbători, al 13-lea salariu), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv tichete cadou), dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de disponibilizările de personal cu câștiguri salariale mici din unele activități economice.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: cu 36,3% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale; între 30,0% și 32,0% în silvicultură și exploatare forestieră (inclusiv pescuit și acvacultură), tranzacții imobiliare, depozitare și activități auxiliare pentru transport; între 17,5% și 24,0% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, colectarea și epurarea apelor uzate, transporturi pe apă, fabricarea altor mijloace de transport, telecomunicații, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; între 14,5% și 16,5% în fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, fabricarea băuturilor, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio și activități de editare muzicala; activități de difuzare și transmitere de programe), activități de servicii anexe extracției, fabricarea substanțelor și a produselor chimice.

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna noiembrie de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (-4,1%), respectiv în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor (-2,7%).

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă în sănătate și asistență socială (+20,2%), respectiv în administrație publică (+4,5%), urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice. În învățământ, câștigul salarial mediu net a scăzut (-4,9%), ca urmare a începerii vacanței școlare și reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice.

 

 

Citiți și despre: