Stiri: Economie

Salariul mediu, în scădere în august. Domeniul care a avut cele mai mari venituri

10.10.2017

În luna august 2017, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3290 lei, cu 1,2% mai mic decât în luna iulie 2017. Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 2364 lei, în scădere faţă de luna precedentă cu 27 lei (‐1,1%), conform datelor INS.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s‐au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (5930 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1406 lei).

Comparativ cu luna august a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,9%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 112,6%.

În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost de 99,1% pentru luna august 2017 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 178,3%, cu 1,7 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna iulie 2017.

În luna august 2017, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mic decât în luna iulie 2017. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna iulie de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, de vacanţă ori pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice.

În sectorul bugetar s‐au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (‐2,3%) ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanţei şcolare, respectiv în sănătate şi asistenţă socială (‐0,6%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor în administraţia publică (+0,7%) comparativ cu luna precedentă.