Stiri: Economie

Carduri sociale august 2023

Ce valoare a avut salariul mediu în România, în iulie 2022?

14.09.2022

Salariul mediu iulie 2022. Institutul Național de Statistică anunță că în luna iulie 2022, câştigul salarial mediu brut a fost 6405 lei, cu 8 lei (-0,1%) mai mic decât în luna iunie 2022. Câştigul salarial mediu net a fost 3975 lei, în ușoară scădere față de luna precedentă, cu 2 lei (-0,1%).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (9549 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2273 lei).

Iulie 2022 vs. Iulie 2021

Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 12,1%).

Indicele câştigului salarial real a fost 97,5% ȋn luna iulie 2022 față de luna iulie 2021.

Indicele câştigului salarial real a fost 99,0% ȋn luna iulie 2022 față de luna iunie 2022.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 221,6%. Nivelul este cu 2,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iunie 2022.

Fluctuaţii ale câştigului salarial

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Iulie 2022 vs. iunie 2022

În luna iulie 2022, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, semestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câștigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producție ori încasărilor mai mari (funcție de contracte/proiecte).

Salariul mediu iulie 2022. Creșteri

Cele mai semnificative creșteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 cu 6,6% ȋn depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi;

 între 4,0% și 6,0% ȋn activităţi de servicii anexe extracţiei, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, transporturi aeriene, alte activităţi extractive;

 între 2,0% și 4,0% ȋn silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), cercetare-dezvoltare, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor textile, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii).

Scăderi

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna iunie 2022 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

 cu 14,2% ȋn activităţi de editare;

 între 4,0% și 7,0% ȋn fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, captarea, tratarea şi distribuţia apei, extracţia cărbunelui superior şi inferior, fabricarea produselor din tutun;

 între 1,5% și 4,0% ȋn extracţia minereurilor metalifere, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, activităţi de spectacole, culturale şi recreative, colectarea şi epurarea apelor uzate.

Salariile bugetarilor

În sectorul bugetar s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn:

  • învăţământ (-6,6%, în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare)
  • administraţia publică (-1,5%)
  • sănătate şi asistență socială (-1%)

Citeşte şi Topul ţărilor de unde să lucrezi la distanţă. Lista completă