Legea salarizarii 2021

Salariul mediu net, în creştere. Domenii în care se acordă cele mai mari salarii

06.11.2015

În luna septembrie, salariul mediu nominal a crescut cu 1,1%, la 1.833 lei, comparativ cu luna anterioară, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Cele mai mari salarii s-au raportat în domeniul extracției petrolului brut și a gazelor naturale (5.895 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.075 lei).

De asemenea, câștigul salarial mediu nominal brut a fost în luna septembrie la 2.541 lei, cu 1% mai mare decât în august.

Raportat la evoluția prețurilor de consum, indicele câștigului salarial real a fost de 100,8%, iar comparativ cu luna octombrie a anului 1990, indicele câștigului salarial real a fost de 139,2%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare față de cel înregistrat în luna august 2015.

Comparativ cu luna septembrie a anului 2014, câștigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8%, iar indicele câștigului salarial real față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 109,9%.

În perioada analizată, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a fost mai mare față de luna august.

„Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă s-au datorat atât acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, pentru „Ziua petrolistului”) și a unor sume din profitul net și din alte fonduri, dar și realizărilor de producții ori încasărilor mai mari, în funcție de contracte”, precizează INS.

Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net au fost cu 23,3% în extracția petrolului brut și a gazelor naturale, între 10,5% și 16,5% în activități de servicii anexe extracției, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, transporturi aeriene, între 3,5% și 7,0% în fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, alte activități industriale n.c.a., fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor din tutun, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor).

Scăderile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii ocazionale, sume din profitul net și alte fonduri.

Cele mai mari reduceri ale câștigului salarial mediu net au fost cu 9,1% în extracția cărbunelui superior și inferior, respectiv cu 7,4% în extracția minereurilor metalifere, între 2,5% și 4,5% în telecomunicații, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii), producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio și activități de editare muzicală; activități de difuzare și transmitere de programe), alte activități extractive, fabricarea altor mijloace de transport.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creșteri ale salariului mediu net față de luna precedentă în învățământ (cu 6,1%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administrația publică (cu 0,9%). În sănătate și asistență socială câștigul salarial mediu net a scăzut ușor în luna septembrie față de luna august 2015, cu 0,1%.