Stiri: Economie

Salariul net a ajuns la 1743 lei, în noiembrie 2014

12.01.2015

În luna noiembrie a anului trecut, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 2412 lei, cu 2,3% mai mare decât în luna octombrie 2014. De asemenea, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1743 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 38 lei (2,2%), conform datelor INS.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (4166 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (1033 lei).

Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,6%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 104,3%.

Indicele câştigului salarial real pentru luna noiembrie faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 102,4%.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 130,1% cu 3,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna octombrie 2014.

În luna noiembrie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat creşteri faţă de luna octombrie 2014.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime anuale sau pentru sărbători), sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari. De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net au fost influenţate în unele activităţi economice şi de disponibilizările de salariaţi cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, inclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, de 23%.

Totodată, s-au marcat creşteri între 9% şi 13% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, activităţi de poştă şi de curier, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, între 5,5% şi 9% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, fabricarea produselor din tutun, fabricarea echipamentelor electrice, cercetare-dezvoltare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice şi între 4% şi 5% în alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea produselor textile, transporturi pe apă, intermedieri financiare, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna octombrie de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), de 12,8%.

În plus, s-au înregistrat scăderi între 4,5% şi 7,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, industria metalurgică, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea altor mijloace de transport şi între 2% şi 3% în telecomunicaţii, transporturi aeriene.

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna octombrie în învăţământ (1,7%), sănătate şi asistenţă socială (1,7%), respectiv în administraţia publică (0,7%).