Producatori

Salrom

Exploatarea grafitului, materie primă de mare interes

01.06.2022

Exploatarea grafitului în România va constitui un factor de dezvoltare durabilă, atât la nivel național, cât și regional. Societatea Națională a Sării, prin cele 7 sucursale, își continuă activitatea și extrage anual peste 1.000.000 tone sare gemă. Din cantitatea totală de sare livrată în anul 2021, Societatea Națională a Sării a livrat pentru industria alimentară aproximativ 5%, pentru industria chimică aproximativ 25%, iar restul sortimentelor de sare au avut alte destinații.

În plus, SALROM are în vedere în permanență diversificarea gamei sortimentale, fiind interesată de obținerea etichetei de produs natural/bio, ținând cont de faptul că zăcămintele de sare au în marea lor majoritate un conținut de NaCl de peste 98%, chiar de până la 99,7%. Este, de asemenea, important de menționat și faptul că produsele de sare au o protecție împotriva factorilor poluatori, datorată vechimii de peste 2.000 ani a zăcămintelor și faptului că acestea sunt exploatate la adâncimi mari.

Societatea Națională a Sării, prin cele 7 sucursale, extrage anual peste 1.000.000 tone sare gemă

„Activitatea de exploatare a resurselor minerale în România conduce la dezvoltarea regională, atât prin crearea de locuri de muncă directe și în activitățile conexe, cât și prin dezvoltarea pe verticală a altor activități care au ca obiect prelucrarea și respectiv utilizarea produselor rezultate în urma exploatării”, ne-a declarat dl. Constantin Dan DOBREA, Director General SALROM.

Exploatarea grafitului, materie primă de mare interes

Unul dintre obiectivele Ministerului Economiei, prevăzute în Programul de Guvernare este „Asigurarea exploatării superioare a grafitului în România, în vederea producerii pe teritoriul țării a bateriilor”. SNS SA, în strânsă legătură cu factorii de decizie din cadrul Ministerului Economiei, a început  procedurile de implementare a acestui obiectiv, atât de important pentru societate. Astfel, Societatea Națională a Sării este interesată să dezvolte o linie de afaceri până la obținerea produsului final (grafen sau grafit coloidal), propunându-și să livreze produse rezultate din grafit cu valoare adaugată, nu doar ca materie primă folosită în alte domenii. În acest sens, împreună cu reprezentanții Ministerului Economiei se vor identifica soluții pentru dezvoltarea unor linii de producție.

SNS este interesată să dezvolte o linie de afaceri până la obținerea produsului final (grafen sau grafit coloidal)

În momentul de față, la nivelul Societății Naționale a Sării sunt stabilite etapele legale și investiționale în vederea exploatării zăcămintelor de grafit în condiții de eficiență, având în vedere, pe de o parte, oportunitatea și pretabilitatea utilizării la nivel național și internațional, iar pe de altă parte expertiza Societății Naționale a Sării în materie de exploatare a resurselor minerale, coroborat cu licența deținută de SNS SA.DELGUARD

„De asemenea, Societatea Națională a Sării va dezvolta o nouă linie de afaceri, ținând cont că va începe exploatarea grafitului, o materie primă de mare interes în industrii de viitor, cum ar fi utilizarea grafitului în producerea de baterii, panouri fotovoltaice sau componente ale produselor electronice. Din producția acestei materii prime, SNS SA dorește obținerea produsului final, cu valoare adăugată, respectiv grafen sau grafit coloidal. În concluzie, în opinia Societății Naționale a Sării, exploatarea grafitului în România va constitui un factor de dezvoltare durabilă, atât la nivel național, cât și regional”, precizează Directorul General SALROM.

Listarea la Bursa de Valori București

Potrivit Hotărârii nr. 8/05.07.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat de principiu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București printr-o ofertă publică de vânzare realizată de către Fondul Proprietatea S.A. În prezent se află în curs stabilirea unui calendar privind pașii ce vor fi urmați pentru listarea la Bursa de Valori București a participației Fondului Proprietatea deținute la SNS SA.

Printre avantajele rezultate în urma listării la BVB se încadrează transparentizarea activității SALROM, sporirea vizibilității și reputației companiei în relația cu partenerii de afaceri, dar și atragerea de capital prin intermediul bursei pentru finanțarea proiectelor.

În prezent se află în curs stabilirea unui calendar privind pașii ce vor fi urmați pentru listarea la Bursa de Valori București a participației Fondului Proprietatea deținute la SNS SA

O prezență națională și internațională

Societatea Națională a Sării este prezentă atât pe piața internă, cât și pe piața externă, în țări precum Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Republica Moldova sau Austria. Însă, pentru a rămâne competitivă, SNS continuă să investească, urmând o strategie atent planificată.

Direcția principală a investițiilor propuse la nivelul societății este de înlocuire a echipamentelor actuale cu echipamente de ultimă generație, ceea ce va conduce la creșterea productivității și la scăderea costurilor.

Astfel, pentru Sucursala Salina Praid a fost achiziționată o combină minieră, care urmează să fie pusă în funcțiune în perioada imediat următoare. În concluzie, ținta SALROM este de a moderniza și retehnologiza activitatea, ceea ce presupune dotarea cu echipamente de ultimă generație în cadrul tuturor sucursalelor companiei.

Societatea Națională a Sării este prezentă atât pe piața internă, cât și pe piața externă, în țări precum Ungaria, Bulgaria, Slovacia, Serbia, Republica Moldova sau Austria

Salinele turistice ale Societății Naționale a Sării, respectiv Salina Praid, Salina Târgu Ocna, Salina Slănic Prahova, Salina Cacica și Salina Ocnele Mari-Vâlcea pot fi considerate adevărate obiective turistice, în special datorită ineditului galeriilor de mină ce au rezultat în decursul timpului în urma extracției sării. Astfel, în anul 2021, ridicarea anumitor restricții impuse de pandemie a condus la creșterea numărului de vizitatori în minele turistice ale SNS SA, vizitatori care s-au putut bucura de beneficiile salinelor românești.VECTRA-EXIM

„Serviciile de turism salin permit punerea la dispoziția turiștilor a spațiilor subterane (saline) și a bazinelor cu apă sărată, inclusiv activități specifice de petrecere a timpului liber într-un mediu benefic pentru sănătate. Majoritatea afecțiunilor ce pot fi tratate în saline sunt cele de natură respiratorie și pulmonară, datorită acțiunii aerosolilor salini și a microclimatului”, afirmă dl. DOBREA.

Protecția mediului înconjurător

Societatea Națională a Sării acordă permanent o atenție deosebită evaluării aspectelor legate de impactul activităților asupra mediului și a implementat proceduri care sprijină societatea în realizarea politicilor sale în domeniul mediului. În acest sens,  sunt implementate în permanență o serie de proceduri de îmbunătățire continuă a activității, precum și lucrări specifice de protecție și de refacere a mediului.

Prin intermediul Sistemului de Management de Mediu, implementat în cadrul societății în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 14001, SNS SA s-a angajat să exploateze rațional zăcămintele de sare și nemetalifere, astfel încât să fie asigurată condiția de stabilitate a elementelor de rezistență pilieri-planșee și implicit a diminuării impactului negativ asupra mediului. Prin măsurile de prevenire pe care societatea le-a implementat și prin realizarea unor proceduri de lucru particulare, aceasta gestionează în mod responsabil riscul de prăbușire specific activităților de exploatare minieră, cunoscut ca fiind unul dintre principalele riscuri asociate.

Societatea a implementat măsurile necesare care permit gestionarea și valorificarea  eficientă a deșeurilor generate de activitățile desfășurate, în conformitate cu reglementările în domeniu.

SALROM se preocupă în mod continuu de performanța de mediu și de evaluarea impactului pe care activitățile specifice desfășurate le au asupra mediului înconjurător

Activitatea de Protecție a Mediului se află constant printre prioritățile managementului societății, fiind acordată atenție respectării legislației europene și naționale și adoptării și implementării cu celeritate a tuturor modificărilor apărute în reglementările în domeniu.

„Totodată, SNS SA este implicată activ în procesul privind răspunderea extinsă a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje introduse pe piața națională. Produsele fabricate de sucursalele societății folosesc ambalaje din hârtie-carton, plastic, lemn și sticlă. Pentru ambalajele produselor sale, SNS SA a îndeplinit integral obiectivele anuale de valorificare și reciclare prevăzute de legislația  în  vigoare, realizând acest lucru prin intermediul operatorilor economici autorizați în acest sens de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor”, explică dl. Constantin Dan DOBREA, Director General al SALROM.

SALROM în cifre

În activitatea SALROM, un rol esențial îl joacă evident, echipa. Numărul de salariați este în prezent de 1.443 persoane, însă există și poziții disponibile pentru cei interesați, compania punând la dispoziție oferte pentru mineri, artificieri, mașiniști utilaje extracție, electricieni, frezori, lăcătuși mină, sudori, ingineri minieri, ingineri mecanici. Acestea sunt meserii și profesii specifice domeniului de activitate minier, deficitare în prezent pe piața muncii și dificil de acoperit cu personal.

În ceea ce privește exercițiul financiar aferent anului 2021, din datele preliminare rezultă obținerea unui profit mai mare față de cel obținut în anul precedent, însă inferior celui obținut în anii precedenți pandemiei. Anul 2021 a reprezentat o continuare a obiectivelor stabilite în anii anteriori pe plan economic, social și de mediu de către SALROM.

„Ne implicăm activ și continuăm să acordăm o importanță deosebită tuturor proiectelor de dezvoltare, finanțate atât din fonduri proprii, cât și prin atragerea de fonduri europene în viitor, astfel încât SALROM să devină lider regional de piață”, a declarat, în încheiere, dl. Constantin Dan DOBREA, Director General SALROM.

Citește și https://jurnaluldeafaceri.ro/salinele-din-romania-contraindicatii-saline/