Stiri: Social

Programul Educatie nonformala in sistem outdoor

Salvați Copiii atrage atenţia: Programele sociale derulate sunt în pericol

18.01.2016

Salvați Copiii România atrage atenția asupra riscului în care se află programele sociale derulate de sectorul neguvernamental, din cauza gestionării deficitare a fondurilor europene de către statul român. Astfel, întârzierile plăților, rambursările amânate, lipsa predictibilității și cererile cu caracter retroactiv vulnerabilizează programele pe care Salvați Copiii le derulează în unicul beneficiu al copiilor.

Asociaţia dă exemplu proiectul „Tinerii Împotriva Violenței”, derulat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și finanţat din Fondul Social European (prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU, domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare iniţială de calitate), organizația nu a reușit să recupereze integral suma cheltuită. Astfel, la patru ani de la închierea proiectului, până la începutul anului 2016, din totalul de 400.000 euro au fost rambursați 260.000 euro.

„Dacă suma poate să pară minoră pentru statul român, ea este semnificativă pentru o organizație neguvernamentală. Ca simplu exercițiu, dacă suma integrală amintită ar fi fost rambursată la timp, în anii care s-au scurs de la finalizarea proiectului (2012-2015), peste 1.600 de copii cu părinții plecați la muncă în străinătate ar fi beneficiat de servicii socio-educaționale complexe și monitorizare psihologică în cadrul a opt centre educaționale”, explică reprezentanţii Salvaţi Copiii.

În acești patru ani, Salvaţi Copiii a trimis către Ministerul Educației Naționale, OIPOSDRU-MEN, AMPOSDRU și Ministerul Fondurilor Europene peste 30 de adrese de solicitare a depunerii, verificării, aprobării și plăţii cererilor de rambursare pentru acest proiect.

Cererea de rambursare nr. 2, intermediară, a fost validată în martie 2013, la doi ani de la depunere și la un an și jumatate de la finalizarea proiectului, iar Cererea nr. 3, finală, a fost depusă de trei ori, în noiembrie 2011, decembrie 2013 și ianuarie 2015, solicitându-se redepunerea acesteia cu respectarea unor Instrucțiuni apărute după finalizarea proiectului.

„Ceea ce vrem să arătăm este că modul în care se derulează aceste proiecte trebuie să fie transparent, responsabil și bazat pe respectul părților implicate. Beneficiarul final al proiectului a fost de fapt Ministerul Educației și acesta avea obligația să susțină și să faciliteze derularea în bune condiții a proiectului mai ales că era vorba de reducerea violenței din școli. Timp de patru ani, Salvați Copiii a făcut nenumărate demersuri prin memorii, întâmpinări prin avocați și audiențe la ministerele Educației, Finanțelor și Fondurilor Europene pentru a obține fondurile pe care statul român s-a angajat să le dea prin proiect. Următoarele fonduri structurale pe care statul român ar trebui să le lanseze au fost întârziate cu doi ani, în lipsa unei metodologii și a unor mecanisme de implementare clare. Salvați Copiii cere ca aceste organizații neguvernamentale care au expertiză în proiecte europene să fie consultate în privința metodologiei de selecție și derulare a următoarelor proiecte pentru a se evita umilința la care au fost supuse în anii din urmă”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președintele Executiv Salvați Copiii România.

Sectorul neguvernamental din România este astfel, o dată în plus, pus într-una dintre cele mai dificile situații, de multe ori trebuind să opteze între programele pe care le derulează, nu pentru că nu ar exista fonduri, ci pentru că acestea sunt blocate de statul român.

„Ne aflăm într-o situație paradoxală, cea în care, teoretic, banii există, dar practic, ei nu pot fi folosiți. Vorbim despre fonduri europene, destinate printre altele și educației și incluziunii sociale, fonduri care nu sunt ale vreunei organizații neguvernamentale sau ale statului, ci ale persoanei în nevoie. La ea nu mai ajung banii, nu mai beneficiază de sprijin pentru nevoia identificată. În această ecuație, statul ar trebui să fie garantul, iar organizația neguvernamentală intermediarul care identifică si sprijină activ beneficiarul. Când statul nu mai garantează acuratețea procesului, ONG-urile sunt, iată, blocate. Iar efectele, oricâte eforturi ar face ONG-ul, se răsfrâng în cele din urmă şi asupra beneficiarului sau comunităţilor în care ne dorim să generăm schimbări”, spune Ionuț Sibian, Director Executiv al Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC).