Stiri: Finante

Ajutor de stat pentru investitii strategice.

Schemă ajutor de stat 2019. Schimbări anunțate de Ministerul de Finanțe

12.09.2019

Schemă ajutor de stat 2019. Ministerul Finanțelor Publice aduce modificări importante schemelor de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014. Astfel, în urma consultării cu toți actorii din piață, Ministerul Finanțelor Publice a demarat din data de 3 iulie un amplu proces de consultare publică, în urma căruia au fost propuse modificări importante in ceea ce privește schemele de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014.

Schemă ajutor de stat 2019. Principalele modificări efectuate în cazul schemei de ajutor de stat 807/2014:

 • introducerea posibilităţii acordării ajutorului de stat pentru acelaşi proiect de investiţii
 • preluarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, în vederea recunoaşterii eligibilităţii cheltuielilor de natura costurilor salariale
 • prelungirea până în 2025 a perioadei în care se realizează plata ajutorului de stat, ca urmare a introducerii costurilor salariale în categoria cheltuielilor eligibile
 • stabilirea mecanismului de recuperare proporțională în cazul ajutorului de stat pentru costuri salariale
 • stabilirea valorii minime de 500.000 pentru investițiile care se realizează în județele mai slab dezvoltate
 • limita de 80% a fost corelată cu nivelul indicatorului PIB pe cap de locuitor utilizat de Comisia Europeană la stabilirea Hărții regionale pentru fiecare stat membru, respectiv a intensității maxim admisibile pe fiecare regiune; această facilitate va fi aplicată la 29 de județe; modificarea în consecinţă a formularelor.

Schemă ajutor de stat 2019. Principalele modificări efectuate în cazul schemei de ajutor de stat instituită prin HG 332/2014:

 • introducerea posibilității demarării proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare;
 • modificarea pragului minim de creare a locurilor de muncă pentru 29 de județe mai slab dezvoltate
 • introducerea noţiunii de „salariul minim brut lunar” ȋn valoare de 8.000 lei pentru un loc de muncă înalt calificat (cca. 4.600 lei net), respectiv ȋn valoare de 5.500 lei pentru un loc de muncă calificat (cca. 3.200 lei net);
 • eliminarea obligativității operatorului economic de a nu înregistra debite restante la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare
 • înlocuirea mecanismului de depunere a cererilor pentru finanțare în sesiuni cu mecanismul de depunere continuă și eliminarea selecției pe bază de punctaj
 • introducerea condiţiei potrivit căreia contribuţia întreprinderii la creşterea economică și dezvoltarea regională trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea ajutorului de stat acordat
 • flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la crearea a minimum 10 locuri de muncă la depunerea primei cereri de plată, precum și la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic;
 • introducerea condiției de depunere a cererilor de plată a ajutorului de stat până la data de 30 septembrie a fiecărui an
 • intoducerea obligaţiei de a menține locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puțin 5 ani

Citește și Zentiva își mărește capacitatea de producție a medicamentelor