Stiri: Economie

Sprijin financiar Republica Moldova

Schemă de ajutor de minimis pentru IMM-urile care dezvoltă proiecte de inovare

17.11.2016

Guvernul a stabilit, printr-un memorandum, instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru „Cecuri de inovare” în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. Cecurile de inovare reprezintă granturi, adică alocații financiare nerambursabile, acordate IMM-urilor pentru finanțarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, din fondurile alocate de la bugetul de stat pentru Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare 2015-2020 – PNCDI III.

Cecul de inovare are o valoare maximă de 45.000 de lei nerambursabilă și este utilizat de beneficiar – IMM pentru a achita maxim 90% din valoarea totală a serviciilor prestate de către furnizorul de servicii – organizația de cercetare.

Cecurile de inovare asigură sprijin pentru facilitarea achiziționării de servicii de cercetare-dezvoltare și inovare de la organizații publice de cercetare.

Cheltuielile eligibile pentru schema de ajutor de stat sunt:

– Cheltuieli directe: cheltuieli de personal pentru membrii echipei, angajați ai furnizorului de servicii, cheltuieli privind stocurile și cheltuielile cu serviciile executate de terți, nu mai mult de 10% din valoarea cecului de inovare;

– Cheltuieli indirecte (maxim 10% din cheltuieli directe).

Ajutorul se va acorda începând cu trimestrul IV al anului 2016 și până în 2018, având un buget total de 20,25 milioane lei.

Bugetul pentru Cecurile de inovare se aprobă anual în cadrul PNCDI III, pentru anul 2016 fiind prevăzute 6,75 milioane de lei.

Numărul estimat de beneficiari este de 450 pe întreaga durată de valabilitate a schemei de minimis.