Stiri: Social

Structura anului scolar 2020 - 2021

Ministerul Educației, un nou anunț pentru elevi

24.04.2020

Școală online 2020. Ministerul Educației a emis ordinul privind instrucțiunile pentru crearea și întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line. Documentul prevede măsuri specifice pentru desfășurarea procesului de învățare on-line din învățământul preuniversitar.

Școală online 2020. Resurse educaționale

Ministerul Educației pune la dispoziția cadrelor didactice, elevilor și părinților o colecție de resurse necesare continuării învățării în mediul on-line. Portalul Digital pe educred.ro include platforme de învățare și resurse educaționale deschise, inclusiv tutoriale și alte materiale de învățare destinate formării și susținerii cadrelor didactice.

Școală online 2020. Prezența la cursuri

Prezența online la cursuri a elevilor și a cadrelor didactice va fi monitorizată de unitățile de învățământ. Toate informațiile relevante pentru susținerea și îmbunătățirea accesului la învățare vor fi completate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

Totodată, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) va elabora analize semestriale privind accesul elevilor, cadrelor didactice și al unităților de învățământ la resurse pentru învățarea on-line.

Notarea elevilor

Ministerul Educației și Cercetării poate decide, în cazuri justificate, și pe baza unor instrucțiuni emise în prealabil, ca evaluarea la anumite discipline/module să fie realizată on-line. Tot în cadrul acestei instrucțiuni se specifică și responsabilitățile inspectoratelor școlare, ale unităților de învățământ preuniversitar, ale profesorilor, elevilor și părinților.

Școală online 2020. Soluții

Inspectoratele școlare și cu unitățile de învățământ și cu autoritățile locale vor identifica soluții pentru:

  • asigurarea echipamentelor informatice
  • asigurarea conectării la internet a unităților de învățământ

Toate datele privind desfășurarea procesului de predare-învățare-evaluare online vor fi raportate periodic Ministerului Educației și Cercetării.

În cadrul instrucțiunii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, unitățile de învățământ vor verifica și monitoriza modul în care sunt transpuse în practică activitățile suport pentru învățarea on-line.

Conducerea fiecărei unități de învățământ va sprijini accesul cadrelor didactice la platforme educaționale. Împreună cu învățătorii, profesorii diriginți și cadrele didactice se va organiza un program săptămânal care include activități de învățare pentru fiecare disciplină.

Școală online 2020. Activități

Documentul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării prevede și o serie de activități pe care cadrele didactice trebuie să le desfășoare în cazul suspendării cursurilor în unitățile de învățământ.

Instrucțiunea pentru crearea și întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line mai prevede și faptul că la reluarea activității de predare-învățare-evaluare în unitățile de învățământ, activitatea suport pentru învățarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ sau notă cu acordul elevului sau al părintelui sau a tutorelui legal.

Școlile vor realiza planuri de recuperare pentru elevii care nu au putut participa la activitățile de învățare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.

Citește și Suspendarea ratelor OTP Bank. Anunțul făcut de bancă pentru toți clienții care au luat credite