Stiri: Economie

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior

Se înființează Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior

31.10.2022

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior. Guvernul a aprobat Ordonanța privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.43/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor pentru întreprinderi mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului.

Prin actul normativ se înființează Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior în subordinea Guvernului și coordonarea prim-ministrului.

Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior va avea personalitate juridică

Agenția va avea personalitate juridică și se constituie prin reorganizarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, prin divizare parțială, prin preluarea activităților, posturilor și personalului Direcției Investiții Străine și Departamentului Comerț Exterior, cu excepția Direcției Politici Comerciale.

Noua structură va răspunde de aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investițiilor străine directe și de portofoliu în România, promovarea comerțului exterior, inclusiv a serviciilor românești, exclusiv domeniul turismului, precum și de urmărirea investițiilor românești în străinătate.

O politică coordonată, coerentă și profesionistă

Agenția va asigura o politică coordonată, coerentă și profesionistă în domeniul atragerii de investiții străine și promovării exporturilor, fiind preocupată de dezvoltare sectorială, strategică și durabilă. Scopul Agenției este acela de a asigura creșterea sustenabilă a economiei românești, bazată pe infuzia de capital în domenii considerate strategice, dar mai ales creșterea relevanței politice și economice a României la nivel regional și european.

Promovarea investițiilor străine în România

Scopul propunerii legislative vizează facilitarea unui climat favorabil pentru activitățile de promovare a investițiilor străine în România, oferind cadru de stabilitate pentru direcțiile strategice ale Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, facilitând astfel predictibilitatea în relația cu investitorii străini și exportatorii naționali. Prin această măsură se urmărește amplificarea operațiunilor de stimulare a investițiilor străine în industrie, servicii, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare, cu efecte indirecte în dezvoltarea regională și crearea de noi locuri de muncă.

Conducerea agenției este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat și de un secretar general, înalt funcționar public.

Scopul Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior

De asemenea, agenția va asigura o politică coordonată, coerentă și profesionistă în domeniul atragerii de investiții străine și promovării exporturilor. Scopul acestei structuri este să contribuie la creșterea sustenabilă a economiei românești, bazată pe infuzia de capital în domenii strategice.

Citște și https://jurnaluldeafaceri.ro/fonduri-pentru-zona-montana-2022/