Stiri: Agricultura

Stocuri produse agroalimentare

Se modifică legislaţia europeană privind siguranţa alimentelor

16.03.2017

Deputații europeni au votat propunerile de întărire a procedurilor pentru inspecțiile alimentare oficiale în toate etapele de producție. Legislația, agreată deja informal de Parlamentul European și Consiliu, are drept scop îmbunătățirea urmăririi alimentelor, combaterea fraudei și recâștigarea încrederii consumatorilor în integritatea lanțului alimentar.

Legislația va oferi un sistem complex, integrat și mai eficient de control în domeniile siguranței alimentare umane și animale, cerințelor privind sănătatea veterinară și a plantelor, producției organice și regulilor de protecție a indicației geografice.

”După scandalul cărnii de cal, consumatorii au ridicat problema identificării surselor alimentelor și a integrității lanțului de furnizare a cărnii. Parlamentul European a încercat să răspundă acestor probleme și rezultatul este un text care permite autorităților competente să combată efectiv practicile frauduloase”, a spus raportorul Karin Kadenbach (S&D, AT). “Sunt mândră că Parlamentul a reușit să întărească partea referitoare la aplicarea legislației, mai ales în ceea ce privește amenzile pentru încălcarea regulilor. Am încredere că niște penalități cu adevărat descurajatoare vor fi un instrument cheie în combaterea fraudei în toate domeniile”, a mai spus ea.

Acordul negociat între deputați și Consiliul de miniștri prevede următoarele lucruri:

• acoperire largă a lanțului agroalimentar: controale ale alimentelor
• sănătatea plantelor, pesticide, bunăstarea animalelor, indicații geografice, ferme organice
• controale neanunțate, bazate pe riscuri, în toate sectoarele
• condițiile de import pentru animale și produse importate din terțe state
• controale ale Comisiei Europene în statele membre și în state terțe