Stiri: Sanatate

Finanţări Centre Comunitare Integrate

Servicii private de sănătate: Solicitarea făcută de PALMED

21.02.2020

Servicii private de sănătate. Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED solicită creşterea tarifelor decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru acoperirea costurilor reale ale serviciilor medicale prestate de furnizori.

Fără o creștere reală a acestor tarife serviciilor decontate şi prin amânarea introducerii contribuţiei personale, Ordonanţa de Urgenţă 25/2020 în forma sa actuală nu rezolvă problema accesului pacientului la servicii medicale, rapid şi la acelaşi standard de calitate.

Servicii private de sănătate. Grup de lucru

În acest context, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED solicită constituirea de urgenţă a unui grup de lucru. Acesta trebuie să fie realizat la nivelul factorilor de decizie. În cadrul grupului trebuie să se aibă în vedere discutarea şi aprobarea unor tarife corecte.

Ce spun reprezentanții PALMED

„Calitatea actului medical este esenţială şi nicio lege nu poate obliga un furnizor să scadă standardul pentru a se încadra în limitele de costuri impuse de stat. Un preț corect reflectă siguranța actului medical, cum ar fi, de exemplu, rata extrem de mică a infecțiilor nosocomiale din mediul privat, dotările medicale de ultimă generație, acces la metode moderne de tratament, plata echitabilă și instruirea profesională continuă a cadrelor medicale și multe altele”, susţine Cristian Hotoboc, preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

Servicii private de sănătate. Surse de finanțare

Sistemul public beneficiază de sume suplimentare pentru acoperirea cheltuielilor reale. Acestea sunt realizate pentru furnizarea serviciilor medicale. Astfel, există mai multe surse de finanţare, cum ar fi:

  • fonduri de la Ministerul Sănătății
  • fonduri de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  • un buget suplimentar oferit de administraţiile publice locale.

Pe de altă parte, un spital privat are două surse de finanțare:

  • private
  • fonduri de la CNAS.

Prorogarea introducerii contribuţiei personale până la 1 aprilie 2021 are menirea de a perpetua această politică de discriminare a furnizorilor de servicii medicale private.

Servicii private de sănătate. Costurile reale

„Serviciile medicale oferite în sistemul privat nu mai pot fi asigurate la actualele tarife decontate de stat, care nu sunt corelate cu costurile reale. Trebuie găsită o soluție corectă. Este necesar ca banii să urmeze pacientul, iar dacă actul medical poate fi făcut în condiţii optime şi la un cost corect în România, atunci aşa este normal să se întâmple. Statul român decontează peste 130 de milioane de euro anual pentru intervențiile efectuate în străinătate de pacienții români. Cel puțin o parte dintre aceste intervenții se pot realiza și în România, în sistemul privat. Nu este firesc să decontezi din bugetul public sume de câteva ori mai mari spitalelor și clinicilor din străinătate, pentru servicii care se pot realiza, în aceleași condiții, la noi în țară”, completează Cristian Hotoboc, președintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private.

Servicii private de sănătate. OUG 25/2020

Totodată, PALMED atrage atenția asupra faptului că toate dispozițiile legale referitoare la serviciile de urgenţă introduse prin OUG 25/2020 se vor putea aplica numai după ce va fi aprobată și va intra în vigoare Hotărârea de Guvern care reglementează aplicarea măsurilor adoptate prin actul normativ în discuţie. După stabilirea serviciilor care pot fi decontate, a condițiilor și a costurilor de decontare, fiecare spital privat care întrunește condițiile va putea opta să intre sau nu în contract cu CNAS pentru decontarea serviciilor de urgență, parcurgând întreaga procedură de evaluare necesară în acest caz, într-un mod similar unităţilor publice.

Unităţile medicale private au fost înfiinţate şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele legale stabilite de statul român, potrivit cărora acestea sunt obligate să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, fiind acreditate şi evaluate potrivit legii şi în aceleasi condiţii aplicabile furnizorilor publici de servicii medicale.

Activitatea reglementată

Activitatea astfel reglementată nu este una de natură comercială. Motivul este următorul: vorbim despre furnizare de servicii medicale, şi nu despre vânzarea de produse. Așadar, este nevoie de o raportare şi o apreciere corectă şi nediscriminatorie a furnizorului de servicii medicale, independent de forma lui de organizare – public sau privat – şi exclusiv prin prisma calităţii actului medical prestat.

Citește și Platforma de sustenabilitate a Coty a fost actualizată