Finante

Sistemul de învățământ privat din România

01.09.2019

Sistemul de învățământ privat din România. Dintre cele 53 de note de 10 înregistrate în București la Evaluarea Națională 2019, opt provin din sistemul privat. În condițiile în care sistemul educațional public este frecvent criticat, din ce în ce mai mulți părinți iau în calcul posibilitatea de a-și trimite copiii la o grădiniță sau școală privată. În acest sens, Jurnalul de Afaceri vă oferă în acest articol câteva informații despre modul în care funcționează sistemul de învățământ privat din România.

Sistemul de învățământ privat din România. Reglementări

În țara noastră atât firmele, cât și persoanele fizice pot înființa unități de învăţământ. Acest lucru este posibil cu acordul inspectoratelor şcolare, conform unei proceduri de acreditare, prevăzută în Legea educației naționale (Legea 1/2011).

În plus, unităţile de învăţământ privat acreditate fac parte din sistemul naţional de învăţământ. Acestea pot, de asemenea, beneficia de sprijinul statului.

Învăţământul privat trebuie să fie organizat şi să funcționeze pe principiul nonprofit. De asemenea, școlile private trebuie să aibă principii nediscriminatorii şi să respingă ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste.

Învăţământul privat trebuie să fie organizat şi să funcționeze pe principiul nonprofit

Cum se acreditează o școală sau o grădiniță privată?

Acreditarea unei școli sau a unei grădinițe private include două faze: autorizarea de funcționare provizorie, care acordă dreptul de organizare şi funcţionare provizorie a unităţii respective, și acreditarea.

Sistemul de învățământ privat din România. Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum doi ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie.

Așadar, acreditarea acordă unităţii de învățământ toate drepturile prevăzute de lege.

Condiții pentru înființarea unei grădinițe private

Pentru înființarea unei grădiniţe private, iniţiatorii trebuie să îndeplinească următoarele standarde stabilite prin Legea educației naționale (Legea 1/2011):

– numărul de copii pe grupă nu poate depăşi limită maximă stabilită de lege (20);

– cadrele didactice şi de conducere trebuie să fie angajate cu norma de bază în unitatea respectivă şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea educației naționale (Legea 1/2011);

– baza materială a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ privat trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate:

– spaţiile adecvate procesului de învăţământ trebuie să fie în proprietate sau închiriate;

– laboratoare proprii, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat;

– bibliotecă dotată cu fond de carte propriu, adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului acestora.

– după două cicluri de şcolarizare ulterioare acreditării, unitatea de învăţământ trebuie să facă dovada că deţine în proprietate cel puţin 50% din spaţiile de învăţământ şi că în toată perioada anterioară a utilizat cel puţin 25% din venituri pentru investiţii în baza materială proprie.

Condiții pentru înființarea unei școli private:

Sistemul de învățământ privat din România. Pentru înființarea unei şcoli private de învăţământ primar, iniţiatorii trebuie să satisfacă următoarele standarde stabilite de lege:

– numărul de elevi pe clasă nu poate depăşi limită maximă stabilită de lege (25);

– cadrele didactice şi de conducere trebuie să fie angajate cu norma de bază în unitatea respectivă şi să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea educației naționale (Legea 1/2011);

– baza materială a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ privat trebuie să corespundă standardelor desfăşurării unui proces instructiv-educativ de calitate:

– spaţii adecvate procesului de învăţământ, în proprietate sau închiriate

– laboratoare proprii, cu dotare corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat

– bibliotecă dotată cu fond de carte propriu, adecvat conţinutului disciplinelor şi nivelului acestora.

Planurile de învăţământ şi programele școlilor și grădinițelor private trebuie să respecte în procent de cel puţin 80% curriculumul naţional folosit în învăţământul de stat. În plus, acestea trebuie să corespundă standardelor naţionale.

Costurile anuale pentru școlile private pornesc de la câteva mii de euro și pot ajunge chiar și la zeci de mii de euro

Sistemul de învățământ privat din România. Tendințe

În ultimii ani, în sistemul de educație privat din țara noastră se remarcă trei tendințe importante. În primul rând, vorbim despre un avans al numărului de cereri pentru înfiinţarea de școli și grădinițe private.

În al doilea rând, se remarcă o diversificare a profilurilor oferite de aceste unități de învățământ și, în al treilea rând, o creștere a numărului de copiii care învață în sistemul privat de educație.

Sistemul de învățământ privat din România. Cu toate acestea, procentul elevilor cuprinși în sistemul de învățământ național din România continuă să fie destul de mare.

Astfel, conform datelor Institutului Național de Statistică, populaţia şcolară din sistemul naţional de educaţie a ajuns, în anul şcolar/universitar 2018 – 2019, la 3,547 milioane de elevi şi studenţi. Nivelul este în scădere cu 31.300, comparativ cu anul precedent.

Numărul absolvenților s-a situat la 501.800, în creştere cu 0,8% la nivel comparativ. În cea mai mare parte (95,1%), populaţia şcolară a fost cuprinsă în unităţile şcolare publice, iar numai 4,9% în unităţi şcolare private.

Din totalul de elevi din România, doar 4,9% au fost cuprinși în unităţi şcolare private, în anul școlar 2018-2019

Sistemul de învățământ privat din România. Cele mai bune școli private din București

Clasamentul celor mai bune școli private din Capitală, în funcție de mediile la Evaluarea Națională:

  • Școala Gimnazială „Ioanid” – 9,44
  • Liceul Pedagogic Anastasia Popescu – 9,23
  • Liceul Teoretic Sfinții Trei Ierarhi – 9,04
  • Liceul Teoretic Școala Mea – 9
  • Școala Gimnazială Avenor – 8,63
  • Liceul Teoretic Școala Europeană București – 8,66
  • Complexul Educațional Lauder Reut – 8,59
  • Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – 8,52
  • Școala Gimnazială Altetheea – 8,45
  • Liceul Teoretic Național – 8,28

Citește și Topul celor mai bune licee din România