Stiri: Stiri

Șomaj pentru cei în vârstă de 16 ani

28.05.2014

Cei care au terminat cel puțin 10 clase și au împlinit 16 ani pot primi ajutorul de șomaj pentru o perioadă de șase luni. Suma de bani pe care aceștia o vor primi lunar este în cuantum de 250 de lei, adică jumătate din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj.

Cei care vor să beneficieze de aceast ajutor financiar trebuie să depună un dosar la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din raza căreia își au domiciliul în termen de cel mult 60 de zile caldendaristice de la absolvire, fiind astfel înregistrați ca persoane ce sunt în căutarea unui loc de muncă.

În plus față de suma de bani lunară, tinerii vor beneficia și de informare și consiliere profesională, servicii de mediere a muncii și formare profesională, toate oferite gratuit de autorități.

Dosarul pe care aceștia trebuie să-l depună este format din: actul de identitate în original şi copie, actele de studii şi de calificare sau adeverinţă din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie, adeverinţa medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale.