Editia IUNIE

AMCOR Sorin Caian

Sorin Caian: Cum a evoluat piața de consultanță în România

01.06.2015

Soluțiile pentru redresarea sectorului, după o perioadă grea. Sorin Caian conduce Asociația Consultanților în Management din România de trei ani, iar 2015 este ultimul an în care ocupă funcția de președinte al asociației, după multe proiecte finalizate care vor rămâne unele de referință în istoria sectorului de activitate.

Unul dintre cele mai cunoscute este AMCOR Awards, un concursul național al proiectelor de consultanță, care a poziționat România pe harta statelor în care se organizează o astfel de competiție.

După trei ani de conducere a asociației, Sorin Caian, președintele AMCOR, ne-a povestit despre evoluția pieței de consultanță și cum se va dezvolta acest sector în viitor, pe plan local.

  • Povestiți-ne, vă rugăm, care au fost cele mai importante proiecte pe care le-ați finalizat în cei trei ani de mandat, în funcția de președinte AMCOR?

În momentul preluării mandatului de președinte al asociației, am discutat cu o mare parte a membrilor  pentru a sintetiza chestiunile de interes general pentru ei, și cum am putea cu  resursele limitate ale asociației, să deservim cât mai bine diversitatea intereselor, având totodată în vedere aspectul că AMCOR este o asociație profesională, nu una comercială, prin urmare  și suportul acordat membrilor ține de această latură. În ceea ce privește cele mai importante proiecte pe care le-am inițiat în calitate de președinte, aș enumera în primul rând îmbunătățirea reprezentării AMCOR în relația cu autoritățile centrale, atât autorități de management, cât și alte instituții și organisme ce interferează cu piața de consultanță. Am creat o structură tradițională de evenimente, conferințe, organizate de către AMCOR care au ca obiectiv oferirea posibilității membrilor de a discuta teme profesionale de interes, de a semnala problemele cu care se confruntă în exercitarea profesiei și de a veni cu soluții viabile. Aceste evenimente sunt în același timp și o oportunitate de a-și promova serviciile și de a-și declara apartenența la asociație. Anual, sunt organizate două conferințe, una în București și alta în teritoriu, în cadrul cărora participă în calitate de speakeri consultanți recunoscuți la nivel internațional. Parteneri ai conferințelor noastre au fost și instituții prestigioase, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Am consolidat sistemul intern de Atestare Națională respectiv Certificare Internațională pentru membrii noștri, inclusiv prin operaționalizarea Comisiei de etică care activează în cadrul AMCOR. Nu în ultimul rând, am pus accent pe îmbunătățirea continuă a relației cu mediul academic, inclusiv prin participarea în proiecte comune prin care am asigurat  practica profesională a studenților și masteranzilor în cadrul companiilor membre sau partenere AMCOR. Mai mult decât atât, s-au permanentizat activitățile de Professional Corner și extinderea acestora în teritoriu. În plus, acest tip de eveniment a fost organizat și cu organizații care dețin un profil complementar cu al asociației.

În calitate de membru al societății civile, AMCOR a realizat o serie de cercetări de interes național, precum analiza Constituției din perspectiva ştiinţei managementului, teoriei sistemelor precum şi a logicii formale, dar și o serie de analize pe tema Managementului Societal.

  • Ce ne puteți spune despre AMCOR Awards, unul dintre cele mai inedite proiecte ale asociației?

Un alt proiect special a fost inițierea și realizarea unei prime ediții a AMCOR Awards în anul 2013, concursul național al proiectelor de consultanță prin intermediul căruia acestea au putut concura la nivel european cu cele din state precum Italia, Austria, Spania. Dintre cele 17 misiuni de consultanţă calificate la nivel european prin competiţiile naţionale în anul 2013, opt au fost nominalizate pentru acest premiu printre care s-a numărat și RELIANS CORP şi BDO Business Advisory din România. În marea finală, firmele de consultanță românești au stat alături de Accenture Spania, LOYTEC electronics GmbH, Weichselbaum Consulting, P+K Unternehmensberatung GmbH, Exthex GmbH – explore the excellence, C.M.T. & Co., companii de renume la nivel european.

  • Dacă ar fi să alegeți un singur proiect dintre cele de mai sus care ar fi și de ce l-ați ales tocmai pe acesta?

Așa cum am spus, AMCOR este în primul rând o asociație profesională. De altfel și motto-ul nostru este “Profesionalism și etică”, de aceea aș alege unul dintre tipurile de evenimente dezvoltate de AMCOR care a căpătat tradiție și s-a impus atât în rândul membrilor cât și în general, în mediul apropiat consultanței în management, și anume “Professional Corner”.

Cred că cele peste 20 de evenimente organizate, diversitatea tematicilor, a participanților cât și dezbaterile deosebit de intense, uneori depășind patru ore, sunt argumente forte ale acestei alegeri. Sunt de părere că acest forum de dezbatere profesională și-a atins toate obiectivele și constituie o bază solidă ce va continua să se exprime și dezvolte  în viitor.

  • Cum considerați că s-a schimbat piața în acești patru ani? Putem vorbi despre o evoluție pe piața internă?

Piața de consultanță internă a trecut printr-o perioadă foarte grea, și încă mai trece. Deși ar fi putut reprezenta o evoluție pozitivă, ca urmare a bugetelor relativ importante puse la dispoziție de către fondurile europene, printr-un fenomen greu de explicat s-a ajuns la executarea de contracte sub 50% din buget, cu impact extrem de important asupra calității actului de consultanță. AMCOR a depus eforturi susținute în conștientizarea utilizatorilor și furnizorilor de servicii de consultanță, pentru folosirea nu numai a criteriilor cantitative, în general prețul, în selectarea consultanților. Din păcate, și piața privată a serviciilor a stagnat, iar onorariile au scăzut, ceea ce va avea un efect nefavorabil pe termen lung, în special ca urmare a tăierii costurilor de dezvoltare profesională a consultanților.

Nu aș îndrăzni să spun că această perioadă se apropie de sfârșit, dar cred că din ce în ce mai mulți actori ai pieței realizează efectele nefavorabile și încearcă să găsească soluții. Dacă în cazul majorității profesiilor liberale există prevederi legale de utilizare a unora dintre ele, de exemplu: auditor, consultant fiscal, specialist în insolvență, evaluator și altele, în cazul consultanților în management noi suntem cei care trebuie să îi arătăm clientului plus valoarea furnizată pentru a ne dovedi utilitatea. Iar asta se face printr-o pregătire profesională foarte solidă, experiență și comportament adecvat. Din această cauză îmi permit să subliniez că această perioadă în care am avut resurse mult diminuate pentru a investi în consultanții noștri va avea efecte nedorite, dar ușor de anticipat.

  • Cum v-ați dori să se dezvolte pe viitor segmentul de consultanță în management și training pe plan local?

Aș dori ca evoluția pieței de consultanță și training să reflecte entuziasmul și abnegația consultanților și trainerilor români, și să le dea posibilitatea să se manifeste la potențialul pe care îl au. O altă dorință este aceea ca din ce în ce mai mulți consultanți români să pătrundă pe piața regională și internațională, fapt absolut imperativ necesar datorită capacității și experienței dobândite în situații extrem de dificile.

  • Care sunt proiectele AMCOR care nu au fost finalizate până în prezent, dar pe care le-ați planificat și care vă doriți să fie implementate?

Cred că proiectul pe care nu am reușit să-l permanentizăm până acum este furnizarea unor sesiuni de training pe domenii specifice din domeniul consultanței pentru consultanții din firmele membre ale asociației. Deși am avut câteva sesiuni în ultimii ani, nu am reușit nici pe departe să ne atingem obiectivele și să îi ajutăm pe membrii noștri în demersul de a  îmbunătăți pregătirea profesională a consultanților lor și astfel, prin acest demers, să contribuim la consolidarea profesiei, atât de necesară în mod special în condițiile dificile ale pieței noastre.

  • Care sunt planurile dumneavoastră de viitor?

Cu siguranță nu mă voi îndepărta de AMCOR, asociație al cărei membru activ sunt de peste 20 de ani. Mă voi ocupa în continuare de relațiile internaționale ale asociației în relație cu ICMCI, Consiliul Internaţional al Institutelor de Consultanţă în Management în cadrul căruia activez în calitate de vicepreședinte și coordonator al Euro Hub-ului, cât și în relație cu FEACO, Federația Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Management.

Voi activa oriunde experiența mea poate aduce un plus pentru profesie și organizație. Consider că după aproape 25 de ani de profesie am o datorie morală față de cei care vor alege în continuare calea consultanței în management și sunt hotărât să mi-o plătesc.

Voi continua să activez în domeniul consultanței în management, probabil pentru următorii cinci ani, îndeplinindu-mi obligațiile de partener și coordonator de departament în cadrul BDO România, în mod activ în proiectele companiei atât din țară cât și în afara ei. Și, nu în ultimul rând, voi continua să particip la evenimentele destinate profesionalizării profesiei de consultant în management, continuând să-i promovez valorile de bază și viziunea mea asupra procesului de consolidare al acesteia.