Stiri: Sanatate

Spitalul Regional de Urgenţă Craiova

Spitalul Regional de Urgenţă Craiova: Guvernul a aprobat contractul de finanţare

04.08.2022

Spitalul Regional de Urgenţă Craiova. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind contractul de finanţare al Spitalului Regional de Urgenţă Craiova – dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 6 aprilie 2022 şi la Luxemburg la 11 aprilie 2022.

807 paturi

Proiectul constă în construcția unui nou Spital Regional de Urgență în Craiova, cu 807 de paturi. Spitalul va deveni un centru de nivel terțiar pentru rețeaua de spitale din regiunea de Sud-Vest, ce va trata pacienții critici și cazurile ce necesită tehnologie și expertiză de nivel înalt. Noul spital va înlocui și va prelua paturile existente în Spitalul Clinic Județean de Urgență și va fi organizat în șapte grupuri de specialități medicale strâns relaționate.

Calitatea şi eficienţa serviciilor medicale

Obiectivul principal al proiectului este de a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor medicale pentru pacienții care necesită intervenții acute, de nivel secundar și terțiar, ce implică tehnologie și experiență de nivel înalt, precum și de a asigura servicii de diagnosticare și tratare a cancerului pentru populația din regiunea de Sud-Vest a țării.

Spitalul Regional de Urgenţă Craiova. Investiţie

Valoarea proiectului de investiții se ridică la 602,74 milioane de euro. Fondurile se vor asigura din împrumutul BEI în valoare de 368 milioane de euro, iar diferența de 140,52 milioane de euro, la care se adaugă taxele și impozitele aferente proiectului, din fonduri nerambursabile și de la bugetul de stat. În condițiile în care pe parcursul implementării proiectului suma disponibilă din fonduri nerambursabile pentru acest proiect este mai mare decât suma estimată inițial, valoarea împrumutului va fi ajustată corespunzător.

Proiectul se realizează pe o perioadă de 7 ani, respectiv 2020 – 2026. Data finală de disponibilizare a împrumutului este de până la 72 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Implementarea proiectului va fi asigurată de Ministerul Sănătății, în calitate de promotor și agenție de implementare.

Citeşte şi Ce companii vor proiecta Spitalul Regional de Urgenţă Cluj?