Stiri: Agricultura

Ordinul 24/2021 privind cresterea porcilor

Sprijin financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc

06.06.2016

Guvernul a aprobat acordarea ajutorului financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc. Valoarea totală a ajutorului este în limita sumei de 309.500 de euro, se acordă ca sprijin din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA şi se prefinanţează din sumele alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 din venituri din privatizare.

De respectivul ajutor financiar beneficiază persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale şi/sau persoanele juridice, plătitoare de TVA, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia europeană în domeniu (Regulamentul (CE) nr.826/2008 al Comisiei – de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privata a anumitor produse agricole).

Ajutorul se acordă pentru cererile depuse începând cu data de 4 ianuarie 2016. Cererile se raporteaza la o perioada de depozitare de 90, 120 si 150 zile. Fiecare cerere trebuie să se refere doar la una din categoriile de produse aflate în Anexa şi trebuie să acopere o cantitate minimă de cel puţin 10 tone produse dezosate şi cel puţin 15 tone pentru celelalte produse. Dupa aprobarea cererii, plata se va face în contul beneficiarului, în termen de 5 zile de la alimentarea contului APIA cu suma solicitată şi aprobată.

Sprijinul financiar se implementează de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi reţeaua sa teritorială.

De asemenea, APIA va pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesară aplicării corecte a măsurii de acordarea a jutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc şi elaborează metodologia de aplicare a măsurii şi ghidul solicitantului.