Stiri: Social

Stagii de practică în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog. Cine se poate înscrie?

23.10.2015

Agenţia Naţională Antidrog lansează, începând de astăzi, un nou stagiu de practică pentru studenţii şi masteranzii din cadrul universităţilor Bucureşti, Spiru-Haret şi Româno-Americane.

Stagiul se va desfăşura în perioada octombrie 2015 – septembrie 2016 şi va avea ca scop furnizarea informaţiilor din domeniul drogurilor către studenţii practicieni în vederea facilitării accesului acestora la un loc de muncă, contribuind, astfel, la participarea crescută pe piața muncii.

Stagiul de prctică se derulează cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a dispoziţiilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 186/2010 privind organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică de specialitate în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru studenţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de învăţământ superior civile şi a dispoziţiilor Ordinului nr. 3955/09.05.2008 M.E.N. privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență și de masterat.

Prin efectuarea acestui stagiu de practică, specialiştii ANA vor oferi posibilitatea îndeplinirii în condiţii eficiente a obiectivelor specifice din cadrul procesului instructiv-educativ, dar si a perfecţionării continue a educaţiei şi al învăţământului în pas cu exigenţele societăţii contemporane şi cu evoluţia flagelului drogurilor.