Piata constructiilor Romania 2020

Stagii de practică în domeniul construcțiilor

27.11.2018

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Asociația Producătorilor de Materiale de Construcții din România implementează, în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții București, proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate – CONSIMAT”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 ”Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii”.

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Obiectivul programului

Obiectivul programului este reprezentat de corelarea calificărilor și competențelor studenților din învățământul tehnic (regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est) cu cerințele specifice necesare pe piața muncii din sectoarele construcții și materiale pentru construcții – domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructură integrate din zone urbane aglomerate, prin metode interactive de învățare de tip întreprindere simulată și practică la angajatori, în vederea creșterii numărului de absolvenți de studii superioare care își găsesc un loc de muncă în aceste domenii cu potențial competitiv.

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Metode interactive de învățare

De asemenea, scopul proiectului este proiectarea și implementarea unor metode interactive de învățare de tip întreprindere simulată și a unor stagii de practică adresate studenților din facultățile tehnice, în strânsă colaborare cu agenții economici din regiunile vizate, interesați de valorizarea potențialului competitiv al firmei prin resurse umane bine calificate și instruite conform nevoilor de specializare existente.

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Grupul-țintă

Grupul țintă al programului este format din 250 de studenți înscriși la programele de licență sau de masterat din cadrul facultăților Universității Tehnice de Construcții București- UTCB. Aceștia trebuie să efectueze activitatea de pregătire practică în concordanță cu planul de învățământ.

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Facultățile selectate din cadrul UTCB sunt:

  • Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole,
  • Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri și Facultatea de Utilaj Tehnologic

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Măsuri intergrate

Prin proiectul ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate-CONSIMAT” se vor oferi măsuri integrate pentru grupul țintă. Acestea  vizează sprijin prin informare și orientare de către personalul academic și partenerii proiectului în cadrul unor sesiuni de orientare și consiliere, dar și de servicii suport precum participarea la un stagiu de practică la agenții economici din teritoriu, din regiunile Sud-Muntenia și Sud-Est ce activează în domeniul construcții/materiale pentru construcții, precum și activități în cadrul unor întreprinderi simulate.

Stagii de practică în domeniul construcțiilor. Rezultatele anticipate ale proiectului:

• 250 studenți ce vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională
• 250 studenți selectați pentru participare la activitățile întreprinderilor simulate și la stagiile de practică la angajator
• 180 studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
• 110 studenți își vor găsi un loc de muncă ca urmare a îmbunătățirii competențelor practice în urma efectuării stagiului la angajator.

Citește și Business Days 2018 București 2018. Când are loc evenimentul?

 

 

 

 

 

Citiți și despre: