Stiri: Companii

Statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare

Statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare: Ce schimbări sunt avute în vedere

07.04.2024

Statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare. Guvernul a aprobat proiectul de lege privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare şi inovare. Legislația vizează revizuirea cadrului normativ actual, prin abrogarea Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare și a Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, și adoptarea unui act normativ unitar în vederea îndeplinirii Jalonului 274 (Reforma 5 – Componenta 9) din PNRR.

Principalele reglementări

Principalele reglementări propuse de proiectul de lege:

  • clarificarea parcursului profesional în cariera de cercetător în concordanță cu bunele practici europene, recomandările Comisiei Europene prin mecanismele Policy Support Facility, precum și cu principiile prevăzute în Carta europeană a cercetătorilor, respectiv Declarația de la Bonn privind libertatea cercetării științifice;
  • încadrarea și respectiv promovarea în cariera de cercetător pe bază de concurs public, respectiv examen de promovare în cazul celor cu performanțe deosebite, pentru stimularea excelenței în cercetare și păstrarea în țară a resursei umane înalt specializate;
  • evaluarea periodică a activității cercetătorilor, pe baza unor principii meritocratice, analizându-se cu precădere rezultatele activității de cercetare și impactul acestora în economie și societate.
  • actualizarea drepturilor și obligațiilor cercetătorilor și a personalului suport în acord cu reglementările internaționale în materie;
  • echivalarea funcțiilor didactice universitare cu funcțiile și gradele profesionale ale cercetătorilor în concordanță cu Legea 199/2023, urmărindu-se inclusiv aducerea salariilor cercetătorilor la nivelul salariilor cadrelor didactice universitare prin noua lege cadru a salarizării;
  • promovarea și susținerea accesului liber la infrastructura de cercetare din organizațiile de cercetare pentru studenții doctoranzi;
  • creșterea calității și eficienței actului managerial la nivelul organizațiilor de cercetare prin asigurarea unui management în echipă și evaluarea periodică a performanței manageriale;

Procedură de urgență

Proiectul a fost elaborat în urma colaborării dintre MCID, Academia Română și academiile de ramură, Consiliul Național al Rectorilor și Consiliul Institutelor Naționale de Cercetare-Dezvoltare din România.

Guvernul va transmite proiectul de lege Parlamentului cu solicitarea de a fi analizat în procedură de urgență.

Citește și Autostrada Ploiești – Pașcani: Guvernul a aprobat contractul de finanțare