Slide

Stiri: Economie

Contingentului de lucrători străini 2023

Străinii vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în baza unui aviz

02.12.2014

Warning: DOMDocument::loadHTML(): htmlParseEntityRef: no name in Entity, line: 7 in /home/jurnalul/public_html/www/wp-content/themes/jurnalul/functions.php on line 2878

Cetăţenii străini vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în baza unui aviz de angajare sau detaşare, iar studenţii şi elevii pot prelungi dreptul de şedere pe o perioadă egală cu cea a studiilor, a anunţat Inspectoratul General pentru Imigrări.

Începând cu data de 28 noiembrie, a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului României nr.25/2014 privind încadrarea şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.640 din 30 august 2014. Ordonanţa a vizat armonizarea legislaţiei naţionale cu o serie de reglementări europene.

„Noile modificări legislative privind încadrarea în muncă şi detaşarea cetăţenilor străini pe teritoriul României vizează, în principal, aspecte privind condiţiile generale şi specifice pentru eliberarea avizului de angajare/detaşare, categoriile de persoane exceptate de la  obţinerea avizului de angajare precum şi noi sancţiuni aplicabile celor care nu respectă legislaţia în acest domeniu”, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări.

Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, dacă sunt îndeplinite atât condiţiile generale cât şi cele specifice, în funcţie de tipul de lucrător. În plus, avizul de angajare nu este necesar în cazul angajării străinilor titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membru de familie al unui cetăţean român, ai dreptului de şedere temporară pentru studii numai cu contract individual de muncă cu timp parţial de maximum patru ore pe zi.

La eliberarea avizului de angajare/ detaşare, angajatorul va plăti echivalentul a 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de şedere temporară pentru studii, după absolvirea acestora, sau titular al dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ca şi pentru eliberarea unui nou aviz de angajare în cazul unui străin care a mai fost angajat cu aviz în România, contravaloarea acestuia este de 50 de euro.

„Ordonanţa Guvernului României nr.25/2014 aduce modificări importante şi OUG 194/2002 privind regimul străinilor din România. Astfel, studenţii şi elevii străini pot solicita prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de studii, pe o perioadă egală cu durata studiilor dacă sunt înscrişi la o instituţie de stat ori particulară la forma de învăţământ zi şi fac dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, pentru o perioadă de cel puţin şase luni”, au mai afirmat reprezentanţii Inspectoratului General pentru Imigrări.