Stiri: Social

Strategia ”Copii protejați, România sigură”.

Strategia ”Copii protejați, România sigură”. Decizia luată de Guvern

06.10.2023

Strategia ”Copii protejați, România sigură”. Guvernul a elaborat un proiect de Hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului ,,Copii protejaţi, România sigură” 2023-2027.

Promovarea drepturilor copilului

Documentul elaborat în consultare cu organizațiile neguvernamentale din domeniul protecției drepturilor copilului are drept scop promovarea drepturilor copiilor, inclusiv ale celor mai vulnerabili, în toate domeniile vieții, prin asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate.

Documentul stabilește măsurile și direcțiile de acțiune pentru a asigura protecția și promovarea drepturilor copiilor, inclusiv ale celor din comunitățile vulnerabile.

Strategia ”Copii protejați, România sigură”. Direcțiile de acțiune

Direcțiile de acțiune pentru atingerea obiectivelor promovate de noua Strategie Națională vizează domenii precum educația, sănătatea, asistența socială, justiția pentru minori, întărirea participării copiilor la procesele decizionale care îi privesc.

Documentul sintetizează prioritățile în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului pentru următorii 5 ani, toate armonizate cu cele asumate la nivel european: eliminarea oricăror forme de violență asupra copiilor, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale, promovarea unor servicii și sisteme prietenoase cu copilul, protejarea și garantarea drepturilor tuturor copiilor aflați în situații de vulnerabilitate, încurajarea implicării și participării copiilor la luarea deciziilor.

Asigurarea accesului copiilor la servicii publice digitale în condiții de siguranță

De asemenea, se urmărește dezvoltarea unor programe și implementarea unor măsuri care să aibă ca rezultat asigurarea accesului copiilor la servicii publice digitale în condiții de siguranță. Totodată, se propune promovarea unei justiții prietenoase pentru copii, un sistem de proceduri penale, civile și administrative care să nu-i inhibe sau să nu-i intimideze și, în același timp, să garanteze respectarea tuturor drepturilor lor.

19 ținte

Concret, Strategia ”Copii protejați, România sigură” își propune 19 ținte care trebuie atinse până în 2027, selectate pentru toate domeniile care vizează drepturile copiilor. Printre acestea, enumerăm:

§ reducerea cu 400.000 a numărului copiilor afectați de sărăcie și excluziune socială, contribuind astfel la obiectivul european de scădere cu 5 milioane a numărului de copii afectați de acest fenomen multi-dimensional;
§ includerea copiilor afectați de sărăcie în programe de sprijin alimentar adecvat nevoilor lor nutriționale;
§ dezvoltarea de servicii publice de asistență socială acreditate în toate localitățile din mediul rural, în toate orașele și municipiile;
§ creșterea cu 30% a numărului copiilor beneficiari de servicii de prevenire a separării de familie;
§ plasarea în servicii de tip familial a 3 din 4 copii separați temporar sau definitiv de familiile lor;
§ implicarea copiilor din școli la activități de informare pe tema impactului violenței;
§ adoptarea de reglementări pentru toate situațiile în care copiii devin victime ale violenței, inclusiv în mediul online;
§ creșterea ratei de cuprindere în educația timpurie la cel puțin 22 % pentru copiii de până la 3 ani și de cel puțin 95% pentru cei între 4 și 6 ani;
§ scăderea abandonului școlar cu 4,5 puncte procentuale;
§ scăderea cu 15% a procentului de tineri de 15 ani care nu promovează testele de competență PISA.

Citește și iO Partners România lansează un departament strategic de consultanță în domeniul energetic