Stiri: Economie

Strategia Națională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018-2025

10.08.2018

Prin stimularea și valorificarea potențialului generator de locuri de muncă verzi al sectoarelor economice competitive, Strategia Naţională pentru Locuri de Muncă Verzi 2018 – 2025, un document strategic inițiat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, urmărește o ocupare durabilă și atingerea unei rate de ocupare a persoanelor în vârstă de 20-64 de ani de 70%, ținta națională stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

Un proces deosebit de complex, tranziția spre o economie verde presupune o serie de activități din sectoare economice diverse, care au ca numitor comun raportarea directă sau indirectă la mediu, astfel că în Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei au fost stabilite trei obiective specifice:

  • stimularea antreprenoriatului și creării de locuri de muncă verzi, cu accent pe sectoarele de competitivitate crescută identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014 – 2020 și în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020;
  • dezvoltarea competențelor forței de muncă în vederea asigurării unei ocupări de calitate în sectoarele competitive, generatoare de locuri de muncă verzi;
  • consolidarea cooperării cu actorii relevanți și dialogului cu partenerii sociali din sectoarele cu potențial pentru crearea de locuri de muncă verzi.

Finanțarea măsurilor prevăzute în planul de acțiuni revine fiecărei instituţii sau autorități publice responsabile cu implementarea strategiei, prin absorbţie de fonduri europene nerambursabile şi prin cofinanţarea publică a proiectelor. Un rol foarte important îl vor avea și investițiile private.

Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Mediului, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Apelor şi Pădurilor, Ministerul Cercetării și Inovării, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ministerul Economiei, Ministerul Energiei și Ministerul Transporturilor sunt principalele instituții responsabile cu implementarea strategiei.