Slide

Finante

Diversitatea în ecosistemul antreprenorial din România

Strategia Uniunii Europene privind piaţa muncii

01.05.2022

Noua strategie a Uniunii Europene pentru piaţa muncii se axează pe locuri de muncă atractive, proceduri de recrutare mai rapide şi cariere satisfăcătoare. Strategia europeană privind piaţa muncii stabileşte un set comun de obiective pentru politica de ocupare a forței de muncă, având ca scop principal crearea de locuri de muncă, mai multe și mai bune, pentru toți cetățenii Uniunii Europene.

Comisia Europeană a decis să adopte o nouă strategie în materie de resurse umane care să permită statelor membre să obțină rezultate la cel mai înalt nivel, în interesul tuturor cetățenilor, oferind locuri de muncă moderne și cariere satisfăcătoare care să atragă cele mai talentate persoane din toate statele membre. De asemenea, accesul tinerilor pe piaţa muncii reprezintă, în continuare, un punct de interes major.

Rata şomajului este în scădere

Veştile privind rata şomajului sunt bune pentru ţările membre UE. Cele mai noi date arată că rata şomajului în Uniunea Europeană a scăzut la 6,2% în februarie, de la 6,3% în luna precedentă şi 7,5% în perioada similară din 2021, arată Eurostat. Se estimează că 13,267 de milioane de persoane din UE, dintre care 11,155 de milioane în zona euro, erau în şomaj în februarie. Comparativ cu ianuarie 2022, numărul şomerilor a scăzut cu 221.000 în UE şi cu 181.000 în zona euro. Comparativ cu februarie 2021, numărul şomerilor s-a redus cu 2,568 de milioane la nivelul Uniunii Europene şi cu 2,150 de milioane în zona euro.

Veştile privind rata şomajului sunt bune pentru ţările membre UE. Cele mai noi date arată că rata şomajului în Uniunea Europeană a scăzut la 6,2%

Strategia Uniunii Europene privind piaţa muncii. Accesul tinerilor pe piaţa muncii

La nivel european, un punct de interes îl reprezintă accesul tinerilor pe piaţa muncii.

În februarie, 2,581 de milioane de tineri (sub 25 de ani) din UE erau şomeri, dintre care 2,101 de milioane în zona euro. Rata şomajului în rândul tinerilor era în februarie de 14% în UE şi în zona euro, în scădere de la 14,3% în ambele zone în ianuarie 2022.

Tranziția tinerilor către piaţa muncii se lovește de niște dificultăți specifice, iar șomajul din rândul tinerilor este, în general, mai sensibil la fluctuațiile economice.

Pentru că este mai puțin probabil ca tinerii să găsească un loc de muncă, Comisia Europeană precizează că tinerilor le trebuie oferite toate șansele de a-și dezvolta întregul potențial pentru a contribui la modelarea viitorului UE și pentru a beneficia pe deplin de tranziția verde și digitală. Întrucât sunt persoane nou intrate, cu experiență profesională limitată, sunt adesea angajați în baza unor contracte temporare sau cu fracțiune de normă ori urmează un stagiu, fiind mai ușor de concediat atunci când ciclul economic este precar.

Tinerii se confruntă adesea cu dificultăți majore pe piața forței de muncă și acest lucru s-a observat mai ales în contextul pandemiei de coronavirus.

Tinerii se confruntă adesea cu dificultăți majore pe piața forței de muncă și acest lucru s-a observat mai ales în contextul pandemiei de coronavirus

În acest context, au fost lansate diverse programe şi fonduri substanţiale pentru ca persoanele sub 25 de ani să aibă acces la locuri de muncă.

Trei priorităţi strategice

Noua strategie a Uniunii Europene pentru piaţa muncii are la bază trei priorități: locuri de muncă atractive, proceduri de recrutare mai rapide și mai flexibile, precum şi cariere flexibile și satisfăcătoare pentru cetăţenii europeni.

Strategia europeană pe piaţa muncii se axează pe trei priorități:

  • Un loc de muncă atractiv;

  • Proceduri de selectare și recrutare mai rapide și mai flexibile;

  • O carieră flexibilă și satisfăcătoare pentru întregul personal.

Un loc de muncă atractiv

Comisia Europeană are în vedere consolidarea atractivităţii ca angajator, pentru putea atrage și păstra cele mai talentate persoane din toate statele membre. De asemenea, se are în vedere un accent deosebit pe diversitatea societății europene pe care o deservește.

Această strategie va stimula eforturile existente de creare a unui mediu de lucru favorabil incluziunii, durabil și flexibil, cu condiții de muncă favorabile vieții de familie și perspective atractive de dezvoltare profesională pentru toți.

Prin intermediul unor noi acțiuni, la nivel european se va promova, în continuare, în mod activ, un mediu de lucru nediscriminatoriu, favorabil incluziunii, echilibrat din punctul de vedere al genului și accesibil pentru persoanele cu handicap.

Proceduri de selectare și recrutare mai rapide și mai flexibile

Comisia Europeană va încuraja procedurile de selectare și recrutare moderne, mai rapide și mai flexibile, atât pentru candidații externi, cât și pentru cei interni.

Comisia Europeană va încuraja procedurile de selectare și recrutare moderne, mai rapide și mai flexibile

Scopul este de a selecta persoanele cele mai talentate și adecvate, de a asigura condiții de concurență echitabile pentru candidații care provin din medii diferite și de a păstra la nivel intern persoanele talentate.

Strategia Uniunii Europene privind piaţa muncii. O carieră flexibilă și satisfăcătoare

Noua strategie în materie de resurse umane va consolida perspectivele de carieră ale personalului prin promovarea mobilității la toate nivelurile și în toate locurile de muncă. Orientarea profesională, mentoratul, îndrumarea și recrutarea la nivel intern sunt de asemenea susţinute.

Politicile comunitare privind ocuparea forţei de muncă şi afacerile sociale oferă cetăţenilor europeni avantaje practice, cum ar fi sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, pentru mutarea într-un alt stat membru din motive profesionale sau de altă natură, pentru îmbunătăţirea competențelor.

Aşadar, autoritățile europene au ca obiective setate crearea de locuri de muncă de calitate pe întreg teritoriul UE, promovarea dezvoltării competențelor și a spiritului antreprenorial, crearea de condiții de muncă îmbunătățite, prin aplicarea unor standarde minime comune, sprijinirea incluziunii sociale, precum şi protejarea drepturile persoanelor cu handicap.

Citeşte şi Trenduri pe piaţa muncii post pandemie