Agricultura

Gestionare deseurilor

SUPERCOM SA, 30 de ani de profesionalism şi inovaţie

01.12.2020

Grupul este implicat puternic în economia circulară românească și europeană. SUPERCOM a împlinit în acest an 30 de ani de la înfiinţare. Toată această perioadă a însemnat pentru companie o luptă pentru o cultură a succesului bazată pe organizare și  conducere eficientă, pe instruire, educaţie, muncă, talent, onestitate şi valori autentice.

Dezvoltarea competitivă a SUPERCOM s-a putut realiza, în acest răstimp, ca urmare a preocupărilor continue pentru o nouă cunoaștere în domeniul în care compania activează şi pentru punerea în practică a unor soluții manageriale, tehnice, tehnologice și economico-financiare inovative.

„În SUPERCOM s-a asumat ideea că, în contemporaneitate, va avea loc tranziția de la modelul economic actual bazat pe producție și consum la economia circulară, prin schimbarea mentalității, prin educație, schimbarea comportamentului consumatorilor și prin dezvoltarea de mecanisme financiare pentru susținerea perioadei de tranziție”, ne-a declarat Dr. Ec. Ilie-Ionel Ciuclea, Preşedinte Fondator, Administrator unic şi Manager General al Grupului Industrial SUPERCOM SA Bucureşti.

Istoria SUPERCOM

Compania a fost înfiinţată în anul 1990, iar până în 1999 SUPERCOM desfășoară diverse activități comerciale: import-export; transport internațional și intern; culturi agricole; servicii diverse.

În anul 1999, SUPERCOM intră pe piaţa serviciilor publice de salubritate în București.

Din anul 2010, compania devine primul operator din România care administrează un întreg județ (urban și rural), oferind servicii de colectare și transport a deșeurilor solide municipale în județul Dâmbovița.

Ulterior, în 2012, compania a realizat, prin investiții proprii, și a început să opereze instalația de sortare și pre-tratare a deșeurilor solide municipale în București. Aceasta deţine o capacitate de procesare de 125.000-150.000 tone/an.

Din 2014, SUPERCOM se ocupă şi de activitățile de mediu în Reșița, iar în continuare, din 2016 compania dezvoltă activități de curățare/întreținere a drumurilor publice, colectare și transport a deșeurilor municipale, exploatare a Stațiilor de Transfer și a Centrelor de Colectare în județul Bistrița.

De asemenea, SUPERCOM mai oferă şi servicii de gestionare și exploatare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor municipale din județul Hunedoara și în Zona Valea Jiului (sortare, tratare mecano-biologică și depozit final).

Managementul companiei

Dr.Ec. Ilie-Ionel Ciuclea este Președinte al Grupului Industrial SUPERCOM SA București, specialist cu expertiză și practică în domeniul Economiei Circulare, în sfera valorificării energo-termice avansate a deșeurilor.

Dr.Ec. Ilie-Ionel Ciuclea este membru în grupuri de lucru ale specialiștilor din domeniul Protecției Mediului pentru studii și cercetări interdisciplinare.

Are participări, în timp, pe plan național și internațional la Congrese, Conferințe, Simpozioane, Work-Shop-uri, Reuniuni antreprenoriale tehnico-economice, Comisii de expertize în domeniul Protecției Mediului și realizarea de studii științifice de management și investiții.

A colaborat, de asemenea, cu Camere de Comerț și Industrie, cu Universități și Institute de Cercetare-Dezvoltare în București, la Viena, Roma, Berlin, Madrid (Congresul Mondial ISWA – Florența).

Portofoliul de servicii

Grupul Industrial SUPERCOM SA București este o entitate industrială de producție, servicii și activități de interes național public și privat în domeniul mediului – salubrizare, colectare, sortare, prelucrare/tratare avansată a deșeurilor și a altor materiale în infrastructuri energetice urbane. Grupul este implicat puternic în economia circulară românească și europeană.

SUPERCOM deţine aproape 2.000 de angajaţi în localitățile în care compania este prezentă.

„De-a lungul timpului, SUPERCOM a recurs, cu consecvenţă, la iniţierea şi derularea unor proiecte și activități pe teritoriul României a căror anvergură şi complexitate sunt recunoscute.

De treizeci de ani, compania este prezentă în orașe, în sate, pe străzi, la casele oamenilor, vara și iarna, în uzine și ateliere, și a îmbunătățit viața a milioane de oameni, din București și din diferite alte zone ale României”, continuă Dl. Ciuclea.

SUPERCOM SA este prezentă în București, Ilfov, Dâmbovița, Ialomița, Gorj, Valea Jiului, Hunedoara, Bistrița Năsăud, Caraș Severin ș.a.

Compania oferă servicii de pre-colectare, colectare și transport al deșeurilor municipale solide, inclusiv deșeuri toxice și periculoase, deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special, de sortare a deșeurilor solide municipale, precum şi de organizare a tratamentului, neutralizare și valorificare a deșeurilor materiale și energetice.

De asemenea, SUPERCOM se ocupă de depozitarea controlată a deșeurilor municipale şi  înființarea și gestionarea depozitelor de deșeuri, de curățarea, spălarea, udarea și întreținerea drumurilor publice, curățarea zăpezii, eliminarea și menținerea drumurilor publice în perioadele de iarnă sau îngheț şi de colectarea animalelor moarte din domeniul public și predarea lor către unitățile specializate.

Printre serviciile oferite de companie se mai numără colectarea, transportul, depozitarea și recuperarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și întreprinderi, incompatibile cu deșeurile menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice etc.), precum și colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor animale provenite de la gospodării şi a celor generate de activitățile de reabilitare exterioară și reabilitare în interiorul locuințelor.

În plus, compania deţine expertiză şi în sectorul de exterminare a dăunătorilor.

Ponderea activităților în cadrul companiei este: îndepărtarea zăpezii, a deșeurilor, controlul dăunătorilor, dezinfectare – 97,15%; servicii și activități de depozitare – 2,51%; activități diverse – 0,34%.

„Activitatea SUPERCOM, mai mult ca orice, se referă la oamenii lucrători în acest Grup Industrial de-a lungul timpului și la beneficiarii serviciilor și produselor sale întru sănătate, protecție, siguranță și bunăstare, într-un mediu înconjurător durabil.

Încrederea primită de companie din partea societății românești, a autorităților și oamenilor beneficiari, a fost baza dezvoltării acestei întreprinderi de producție și afaceri de succes”, explică Managerul General.

Strategia SUPERCOM

SUPERCOM s-a dezvoltat prin devotamentul echipei. Anii de lucru au fost șansa de a demonstra că se poate răspunde prompt solicitărilor și de a avea bune raporturi de respect și înțelegere.

Crearea propriilor centre de producţie și servicii de mediu, în principal în sfera salubrizării, a fost o prioritate în strategia de dezvoltare a companiei.

În plus, în cadrul SUPERCOM totul este operaționalizat în sensul asigurării dezvoltării durabile prin protejarea mediului, colectând și procesând deșeurile, concentrând atenția pe prevenție și asigurarea stării de sănătate dorită de populație.

„Astăzi, în 2020, Agenda strategică și operațională a SUPERCOM este acceptată și apreciată la nivel național, constatându-se că, în fapt – cu realism, încredere, profesionalism și determinare activă, se înregistrează contribuția companiei la avansul către o Românie Europeană curată”, concluzionează Dr.Ec. Ilie-Ionel Ciuclea, Preşedinte Fondator, Administrator unic şi Manager General al Grupului Industrial SUPERCOM SA Bucureşti.