Stiri: Finante

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației 2023.

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Educației

01.11.2023

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației 2023. Executivul a aprobat o Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat peanul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Educației.

2,17 miliarde lei din Fondul de rezervă

Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului cu suma de 2,17 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat al anului curent pe anul 2023.

Cheltuieli salariale

Din această sumă, 1,15 miliarde lei sunt destinați asigurării cheltuielilor salariale aferente lunii octombrie, cu plată în luna noiembrie, care rezultă prin aplicarea majorărilor salariale acordate personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Suplimentarea bugetului Ministerului Educației 2023. Burse pentru elevi

Alte 838,5 milioane lei din suma totală vor asigura cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar, pentru plata burselor aferente lunilor septembrie și octombrie cu termen de plată 15 noiembrie 2023, această alocare fiind necesară ca urmare a modificărilor prin care plata acestor burse trec din sarcina bugetelor locale în sarcina bugetului de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

Burselor studenților

Restul de 180,358 milioane lei vor fi necesari în vederea acoperii cheltuielilor cu bursele studenților din învățământul universitar pentru primele două luni din anul universitar, conform modificărilor legislative prin care cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecție socială a studenților a fost stabilit la 201 de lei/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.

Citește și VISIONAPARTMENTS inaugurează o clădire de lux pe Calea Victoriei din București