Tarife mai mici pentru portarea numerelor de telefon

23.04.2018

ANCOM a dezbătut și adoptat împreună cu industria, în cadrul ședinței Consiliului Consultativ din data de 19 aprilie 2018, deciziaprivind scăderea tarifelor percepute  de operatori pentru portarea numerelor de telefon. „Având în vedere că volumul de numere portate a crescut semnificativ, ANCOM a considerat necesară revizuirea tarifelor pe care furnizorul acceptor le datorează furnizorului donor pentru fiecare număr portat. Ne aşteptăm ca reducerea costurilor implicate de procesul de portare a unui număr de telefon să se vadă atât în creşterea numărului de utilizatori care aleg să se porteze, dar şi în ofertele furnizorilor”, a declarat Eduard LOVIN, vicepreşedinte ANCOM.

Decizia va fi trimisă spre publicare în Monitorul Oficial al României şi va intra în vigoare în 15 zile de la publicare.

Tariful de gros de portare a numerelor fixe

Tariful pentru portare a fost stabilit la valoarea pentru fiecare număr portat, acesta fiind redus de la 7,8 euro.

Nivelul acestui tarif a fost determinat pe baza analizei comparative (benchmark), ca medie a tarifelor de portare a numerelor la nivel de gros practicate în Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovacia, Spania și Turcia, ponderate cu numărul de linii active de telefonie la puncte fixe la data de 1 iulie 2017.

Tariful de gros de portare a numerelor mobile

Tariful pentru portarea numerelor nongeografice destinate furnizării de servicii de comunicații electronice la puncte mobile a fost stabilit la valoarea pentru fiecare număr portat, acesta fiind redus de la 5,6 euro.

Nivelul acestui tarif a fost determinat pe baza analizei comparative (benchmark), ca medie a tarifelor de portare a numerelor la nivel de gros practicate în Bulgaria, Cehia, Cipru, Franța, Grecia, Irlanda, Letonia, Macedonia, Malta, Portugalia, Serbia, Slovacia și Turcia, ponderate cu numărul de SIM-uri active la data de 1 iulie 2017.

Metodologia de calcul al tarifelor de gros

Nivelul maxim al tarifelor de portare a fost stabilit de ANCOM prin metoda analizei comparative  (benchmark), pe baza informațiilor colectate de la 31 din cele 37 de state membre ale Grupului Reglementatorilor Independenți (IRG).

În urma procesului de consultare publică, ANCOM a considerat relevant ca nivelul maxim al tarifelor de portare să fie stabilit ca medie ponderată în raport cu numărul de linii active de telefonie la puncte fixe, pentru portarea numerelor fixe, respectiv în raport cu numărul de SIM-uri active, pentru portarea numerelor mobile, valabile la data de 1 iulie 2017, considerându-se că numărul de utilizatori este un factor cu relevanță specifică mai mare decât populația țării, aşa cum propusese inițial ANCOM în consultare publică.

Tarifele anterioare au fost stabilite de ANCOM în anul 2010, tot pe baza unei analize comparative (benchmark).

 

 

 

Citiți și despre: