Stiri: Logistica

PDA-uri Poșta Română

Tarife Poşta Română: Decizia luată de ANCOM

17.12.2021

Tarife Poşta Română. ANCOM a adoptat noi măsuri de reglementare a tarifelor pentru o serie de servicii pe care Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a fost desemnată să le presteze până la data de 31 decembrie 2024, în calitatea sa de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale. Măsurile adoptate au la bază plafoane tarifare şi formule de control al creşterii tarifelor şi stabilesc, totodată, şi condiţiile în care acestea se aplică.

Măsuri de reglementare

Conform reglementării, CNPR îşi stabileşte tarifele practicate pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care a fost desemnată să le presteze fără să depăşească limita maximă stabilită conform metodologiei.

La stabilirea tarifelor aferente serviciilor poştale prestate, CNPR trebuie să ia în considerare indicele preţurilor de consum, dar şi elemente ce reflectă variaţia preţurilor de consum şi productivitatea CNPR comparativ cu productivitatea economiei naţionale. Pentru respectarea limitei impuse de ANCOM, CNPR stabileşte cu prudenţă tarifele, ţinând cont inclusiv de perioada în care aceste tarife se vor aplica, precum şi de volumul de trafic previzionat pentru fiecare dintre categoriile de servicii incluse în sfera serviciului universal.

Tarife Poşta Română. Reglementarea tarifară

Serviciile poştale din sfera serviciului universal cărora li se aplică reglementarea tarifară adoptată de Autoritate sunt:

a) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:

1. trimiteri de corespondenţă, cu excepţia trimiterilor de corespondenţă în număr mare;

2. imprimate, cu excepţia imprimatelor în număr mare;

3. pachete mici, conform prevederilor Convenţiei Poştale Universale şi Regulamentului poştei de scrisori, cu excepţia pachetelor mici în număr mare;

b) colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale, în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepţia coletelor în număr mare;

c) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a);

d) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la lit. a);

2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), cu excepţia coletelor în număr mare.

Obligaţiile Poştei Române

CNPR are obligaţia de a notifica ANCOM cu privire la toate tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, până la data de 30 martie a anului următor celui în care au fost percepute.

Autoritatea are la dispoziţie 60 de zile pentru verificarea acestor tarife, stabilite conform metodologiei şi practicate în anul anterior. În cazul oricărei modificări a tarifelor stabilite de CNPR conform metodologiei adoptate, furnizorul va aduce la cunoştinţa publicului şi a Autorităţii tarifele respective cu cel puţin 30 de zile înainte ca acestea să fie percepute.

Dacă din informaţiile transmise de CNPR se va constata existenţa unei diferenţe între tarifele rezultate din verificarea ANCOM şi tarifele practicate de CNPR ca urmare a aplicării metodologiei de calcul, CNPR va ajusta în anul următor tarifele aferente serviciilor poştale, astfel încât să fie corectată diferenţa practicată în plus sau în minus faţă de majorarea aplicată.

Citeşte şi Parteneriat între OLX şi Poşta Română. Ce avantaje au clienţii?