Stiri: IT&C

Cea mai buna companie de telefonie mobila din Romania

Tarifele pentru terminarea apelurilor mobile, în consultare publică

29.12.2017

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune consultării publice tarifele pentru terminarea apelurilor mobile, propunându-se reducerea acestora începând cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenţi/minut la 0,84 eurocenţi/minut.

„Propun reducerea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile începând cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenţi/minut la 0,84 eurocenţi/minut, tarif care va fi practicat până la data la care ANCOM va finaliza noul model de cost LRIC pur. Decizia Autorității vine ca urmare a dialogului cu Comisia Europeană pe această temă, dar și ca urmare a faptului că actualul model de cost nu include tehnologia 4G/LTE, tehnologie care câștigă tot mai mult teren în România, aducând câștiguri de eficiență”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Tarife pentru terminarea apelurilor mobile

Întrucât realizarea unui nou model de cost, care să reflecte costurile eficiente ale furnizării serviciilor de terminare la puncte mobile și să permită stabilirea unor tarife perfect adaptate pieței românești este un proces de durată, ANCOM propune, ca măsură tranzitorie, un tarif determinat prin benchmarking european. Tariful stabilit astfel de Autoritate reprezintă media tarifelor de terminare a apelurilor la puncte mobile stabilite în statele membre ale Uniunii Europene pe baza unui model de cost LRIC pur, ceea ce oferă un suport adecvat pentru o măsură temporară, până când se vor stabili tarifele bazate pe costurile incrementale evitate, printr-un nou model de cost.

Astfel, tariful pentru terminarea apelurilor pe care îl vor practica cei cinci operatori de telefonie mobilă cu putere semnificativă pe piața terminării apelurilor în propriile rețele (Lycamobile S.R.L. – operator de rețele mobile virtuale ”complet”, Orange România S.A., RCS & RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. şi, respectiv, Vodafone Romania S.A.) va fi, începând cu data de 1 mai 2018, 0,84 eurocenţi/minut, fără TVA.

Soluția propusă adresează observațiile Comisiei Europene și are, de asemenea, avantajul că poate fi implementată mai rapid decât realizarea noului model de cost (cel puțin 18 luni).

În 2018, ANCOM va iniția procedura de dezvoltare a unui nou model de cost de tip LRIC pur, care să reflecte costurile eficiente ale furnizării serviciilor de terminare la puncte mobile, în acord cu principiile Recomandării Comisiei Europene privind tarifele de terminare.

Piețe relevante de gros

În urma consultării europene desfășurate în perioada octombrie-noiembrie 2017, ANCOM a renotificat şi a primit avizul favorabil al Comisiei Europene pe marginea măsurilor de identificare a pieţelor relevante de gros corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile. Astfel, ANCOM a emis decizia nr. 1085/2017 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile.

Prin această decizie, ANCOM a identificat cinci piețe relevante de gros corespunzătoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile în reţelele publice de telefonie. Pentru toate aceste piețe, Autoritatea menţine sau, după caz, impune unele obligaţii corelate problemelor concurenţiale identificate, precum obligaţia de transparenţă, de nediscriminare, de control al tarifelor şi de fundamentare a acestora în funcţie de costuri (inclusiv menţinerea simetriei tarifelor de terminare), precum și obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate.