Stiri: Finante

Tax & Finance Forum Bucuresti 2019

Tax & Finance Forum București 2019 a prezentat ultimele noutăți fiscale și legislative

03.06.2019

Tax & Finance Forum București 2019. La sfârșitul lunii mai, la București, a avut loc Tax & Finance Forum, eveniment dedicat domeniului legislativ-fiscal. Conferința a strâns peste 150 de participanți. În cadrul evenimentului s-au discutat ultimele noutăți legate de modificările fiscale. De asemenea, au fost analizate tendințele și politicile fiscale la nivel internațional, precum și armonizarea legislației românești la contextul european.

Tax & Finance Forum București 2019. Alte subiecte dezbătute:

 • principalele aspecte privind impozitele directe și impozitele indirecte
 • modificări și reglementări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

Prima zi a conferinței a cuprins trei sesiuni de discuții. Prima dezbatere a abordat evoluțiile recente în fiscalitatea internațională – ATAD, MLI, CC(C)TB. Aceasta presupune întocmirea dosarelor prețurilor de transfer, ce prevede Directiva 2006/112/CE în prezent și viitor, dar și aspecte ce vizează procedura de regularizare a obligațiilor fiscale.

Tax & Finance Forum București 2019. Noutăți în fiscalitatea internațională

Andra Cașu – Tax Associate Partner, EY Romania a abordat evoluțiile recente în fiscalitatea internațională – ATAD, MLI, CC(C)TB: ’ATAD face parte dintr-un pachet al Comisiei Europene de măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale, iar scopul adoptării acestei măsuri este combaterea practicilor transfrontaliere de evitare a obligațiilor fiscale și oferirea unui cadru comun la nivelul UE pentru punerea în aplicare a rezultatelor proiectului OCDE/G20 împotriva erodării bazei impozabile și transferului profiturilor (BEPS).’ În ceea ce privește MLI, Andra Cașu afirmă că ‘MLI reprezintă un instrument multilateral dezvoltat și negociat într-un grup ad-hoc (de peste 100 țări) constituit la nivelul OCDE ca urmare a planului de acțiune de abordare a BEPS (acțiunea nr. 15 din planul BEPS se referă la MLI).’

Despre proiectul CC(C)TB, Andra Cașu susține că acesta este împărțit în două propuneri separate de Directive (CCTB și CCCTB), a căror implementare se dorește a fi făcută în două etape succesive:

• Directiva privind baza de impozitare comună (CCTB), urmată de

• Directiva privind consolidarea transfrontalieră a rezultatelor fiscale în rândul membrilor aceluiași grup (CCCTB)

Tax & Finance Forum București 2019. Procedura de regularizare a obligațiilor fiscale

Mitel Spătaru – Tax Partner, FiNEXPERT a vorbit despre noutățile cu privire la procedura de regularizare a obligațiilor fiscale, care se aplică în oricare dintre situațiile ‘în care se reconsideră/ reîncadrează forma unei activități, indiferent dacă se realizează translatarea obligațiilor fiscale; în situații în care are loc de la o persoană fizică/juridică la altă persoană fizică/juridică.

Există și următoarele excepții: în cazul impozitului pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, activitățile sunt încadrate ca activități independente voluntar de către contribuabil și se aplică în relația cu o persoană juridică.

Tax & Finance Forum București 2019.  Prețuri de transfer

Al treilea invitat, Viorel Sbora – Partener prețuri de transfer, ATIPIC Solutions a abordat tematica prețurilor de transfer și care sunt etapele parcurse pentru obținerea unui acord de preț în avans.

”Contribuabilii mari nu mai trebuie să pregătească anual dosarul prețurilor de transfer pentru tranzacțiile și perioada acoperite de acord. Prima etapă reprezintă depunerea unei cereri și a documentației în cadrul întâlnirii preliminare, urmată de analiza documentației de către autoritățile fiscale, întrebări suplimentare și clarificări. Urmează emiterea acordului de preț în avans și mai apoi, raportul anual asupra modului de implementare a acordului de preț în avans”, a spus acesta.

Tax & Finance Forum București 2019. Directiva 2006/112/CE

În încheierea primei sesiuni de discuții, Alexandru Comănescu – Associate Director, KPMG România a adus în discuție aspecte legate de Directiva 2006/112/CE: noile reguli privind tranzacțiile intracomunitare de bunuri, care sunt atribuțiile persoanei impozabile certificate și ce presupun soluțiile rapide (Quick Fix).

Tax & Finance Forum București 2019. Taxarea companiilor

Cea de-a doua sesiune a început alături de Alina Andrei – Partener, CABOT TRANSFER PRICING, care a abordat contextual prețurile de transfer în context european: ‘Taxarea companiilor „digitale” – tot mai multe voci din Uniunea Europeană propun taxarea acestora în funcție de locul unde sunt obținute veniturile (una dintre acțiunile BEPS), ceea ce va conduce la o reorganizare a fluxurilor de servicii intra-grup.’

Tax & Finance Forum București 2019. Politica comercială

Mihaela Hampu – Senior Manager, Tax Advisory, MAZARS, a vorbit despre politica comercială a societății și despre Directiva UE 2016/1065 privind tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice. ‘În iunie 2016 a fost adoptată Directiva 2016/1065 de modificare a Directivei TVA în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice, ale cărei dispoziții trebuie aplicate de toate statele membre începând cu 1 ianuarie 2019. În România, Directiva 2016/1065 a fost implementată începând cu 20 Aprilie 2019, prin Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Codului fiscal.

Iată care a fost motivația adoptării unor reglementări cu privire la cupoanele valorice:

• Asigurarea aplicării unui tratament TVA uniform;

• Eliminarea neconcordanțelor în ceea ce privește cupoanele valorice furnizate între statele membre;

• Reducerea riscului de evaziune fiscală;

• Necesitatea definirii cupoanelor valorice din punct de vedere TVA pentru evitarea confuziei cu instrumentele de plată.

Tax & Finance Forum București 2019. Impactul legislativ

Cornel Ion Șerban – Director general, TGS Software a menționat de-a lungul discuției contextul impactului legislativ (Directiva (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne (PSD2), evoluția pieței și creșterea volumului de operațiuni procesate prin societăți financiare nebancare, evoluția canalelor digitale, precum și necesitatea interconectivității între sisteme în vederea accesului comun la bazele de date, folosirea mecanismelor de identitate digitală la scară largă și creșterea necesității de sisteme care folosesc inteligența artificială.

Tax & Finance Forum București 2019. Provocări vamale

Ultimul vorbitor din cea de-a doua sesiune a fost Mihai Petre – Director, Comerț Internațional, EY România, alături de care am dezbătut ultimele noutăți și provocări vamale, din perspectiva celor două scenarii de după Brexit: ‘În scenariul “soft”, ne așteptăm ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Vamală UE și în piața unică, asta înseamnă că: se aplică principiul liberei circulațiii a mărfurilor aplicabil; nu vor fi bariere tarifare în schimburile comerciale dintre UE și Marea Britanie și invers în funcție de statutul/originea mărfurilor tranzacționate; se aplică un tarif vamal comun UE – UK; efectuarea de formalități vamale (declarații vamale) în schimburile comerciale dintre UE și UK (similar cu Turcia); întrucât UK și-a exprimat dorința de a încheia acorduri comerciale în mod individual, scenariul “soft” puțin probabil să fie aplicat.’

Tax & Finance Forum București 2019. Taxele la Fondul pentru mediu

A treia dezbatere și ultima din cadrul conferinței Tax & Finance, București a început alături de Carmen Dan – Manager – Environmental Consultancy Services, PwC Romania a abordat subiectul contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Ea a amintit obligațiile operatorilor economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate: ‘La introducerea pe piața națională a unui bun, operatorii economici sunt obligaţi să deţină situaţii, întocmite în baza documentelor financiar-contabile şi a documentelor justificative și să dețină informaţii, distinct pentru fiecare tip de material.’

Tax & Finance Forum București 2019. Impozitul pe profit

Narcisa Chirilă – Tax Manager, PKF Finconta a adus în discuție subiectul impozitului pe profit și impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, din perspectiva noutăților și în conformitate cu prevederile Codului fiscal în 2019.

Aceasta amintește modificările survenite în mediul legislativ:

• Plafoanele privind limitarea deductibiliății costurilor excedentare ale îndatorării se majorează din 2019

• În anul 2018 limitele impuse erau de 200.000 euro, respectiv 10% din baza de calcul.

• Sunt introduse noi prevederi privind dreptul de reportare al costurilor excedentare ale îndatorării pentru contribuabilii care sunt subiect de fuziune și/sau divizare.

• Dacă își încetează existența dreptul de reportare se transferă societății care preia activele;

• Dacă nu își încetează existența, dreptul de reportare se împarte între societate și cei care preiau parțial patrimoniul societății cedente, după caz, proporțional cu activele transferate, respectiv cu cele menținute de societatea cedentă.

Tax & Finance Forum București 2019. Procedură fiscală

În încheierea primei zile de conferință, Emanuel Băncilă – Partner, Litigii și dispute fiscale, EY România a vorbit despre modificarea regulilor de procedură fiscală. ‘Modificările propuse la Codul de Procedură Fiscală vizează decizia de soluționare a contestației fiscale, care va putea fi revocată la cererea contribuabilului / plătitorului, în următoarele situații:

• Dacă s-au omis dispoziții legale relevante care ar fi schimbat fundamental soluția

• Dacă Comisia Fiscală Centrală oferă o interpretare ulterioară diferită a dispozițiilor legale incidente speței

• Dacă practica diferită a ÎCCJ raportat la soluția contestației

• Dacă hotărâre CJUE este contrară deciziei de soluționare a contestației

”Astfel, revocarea poate fi solicitată până la pronunțarea instanței de fond și un an de la rămânerea definitivă a soluției în sistemul căilor administrative de atac”, spune acesta.

Tax & Finance Forum București 2019. Fiscalitatea pentru mediul de afaceri

Evenimentul a continuat a doua zi cu patru seminarii tematice, ce au abordat cele mai de interes subiecte de fiscalitate pentru mediul de afaceri.

Tax & Finance Forum București 2019. Cuantificarea riscurilor prețurilor de transfer

Primul seminar s-a desfășurat alături de specialiștii ATIPIC Solutions, care au abordat subiecte precum cuantificarea riscurilor de prețuri de transfer pe tipuri de tranzacții în cazul prezentării unui dosar de prețuri de transfer incomplet / incorect sau a unor studii de comparabilitate întocmite incorect, procesul prin care trece o companie căreia îi este solicitat dosarul prețurilor de transfer, dar și care este soluția de mijloc pe care auditorul extern ar trebui să o accepte atunci când nu este timp pentru pregătirea dosarului prețurilor de transfer până la finalizarea auditului financiar.

Seminarul a fost susținut de:

 • Viorel Sbora – Partener prețuri de transfer
 • Mihaela Bobocea – Consultant prețuri de transfer
 • Ștefania Manolache – Consultant prețuri de transfer.

Tax & Finance Forum București 2019. Impozitare

Despre tendințele și noutățile fiscalității anului 2019 participanții au vorbit în cadrul seminarului alături de experții FiNEXPERT Consulting, care au atins subiecte precum:

 • Impozitarea directă: impozit pe profit vs impozit micro, optimizare sau dimpotrivă sarcină fiscală;
 • Impozitarea persoanelor fizice «iluzia simplificării»; Inspecțiile fiscale.

Seminarul a fost susținut de:

 • Mitel Spătaru – Tax Partner
 • Cristina Vlad – Experienced Tax Consultant
 • Cristiana Oprea – Tax Manager

Tax & Finance Forum București 2019. TVA

Reprezentanții Dobrinescu Dobrev SCA au adus în atenția invitaților aspecte legate de TVA – noutățile survenite în ultima perioadă, jurisprudența și practica inspecțiilor fiscale în materie de TVA.

Seminarul a fost susținut de:

 • Drd. Luisiana Dobrinescu – Partener, Dobrinescu Dobrev SCA
 • Andrada Pleș – Tax Manager
 • Lelia Grigore – Senior Lawyer

Tax & Finance Forum București 2019. Taxele pe ambalaje

Ultimul seminar din cadrul conferinței Tax & Finance Forum, București s-a desfășurat alături de Laura Ciobanu – Manager Consultanță de mediu și Fond de Mediu, EY România și Viorel Ionescu – Senior Consultant Environmental Advisory and Compliance, EY România. Aceștia au vorbit despre:

 • taxele pe ambalaje – care este determinarea completă a tuturor contribuțiilor către AFM
 • noutățile legislative, ce presupune inspecția AFM
 • cum ne putem pregăti pentru inspecția AFM

Citește și Profi Rom Food preia două magazine. Unde sunt supermarketurile situate?