Tax & Finance Forum Timisoara

Tax & Finance Forum Timișoara: Concluziile evenimentului

05.12.2019

Tax & Finance Forum Timișoara. BusinessMark a încheiat seria de evenimente „Tax & Finance Forum” din acest an, la Timișoara. Ultimul eveniment din seria „Tax & Finance Forum” din acest an a avut loc pe 28 noiembrie 2019. Conferința, organizată cu sprijinul Camerei Consultanților Fiscali, s-a desfășurat la Hotel Timișoara și a fost adresată atât companiilor din mediul privat, cât și celor din sectorul public.

Experții din cele mai importante companii de consultanță fiscală au prezentat și analizat tendințe și politici fiscale românești și internaționale, în cadrul a două sesiuni.

Tax & Finance Forum Timișoara – SESIUNEA I

Prima sesiune a fost deschisă de Geanina Ciorâță, Manager, EY România. Ea a vorbit despre provocările angajatorilor în 2020, cu accent pe planurile de retenție și facilitățile fiscale disponibile. În acest context, ea a introdus conceptul de „Stock Option Plan” (n.r. – planul de acțiuni), care reprezintă un excelent instrument de motivare, care aliniază interesele angajaților cu cele ale acționarilor, atrage și reține pe termen mai lung cei mai valoroși angajați. Acesta este flexibil, astfel că poate fi personalizat conform obiectivelor societății, dar și eficient din punct de vedere fiscal, întrucât angajatul poate obține un salariu net mai mare.

De asemenea, ea a punctat o serie de alte beneficii pentru angajați:

  • oportunități de dezvoltare a carierei, bilete de valoare (tichete cadou, tichete culturale, vouchere de vacanță)
  • activități în echipă (team building)
  • asigurări facultative de pensii (asigurări voluntare de sănătate/servicii medicale sub formă de abonament)

Tax & Finance Forum Timișoara. Tendințe practice în sfera impozitelor directe

Alexandru Grecu, Manager, Biroul de Asistență fiscală Timișoara, EY România, a prezentat o serie de aspecte de interes și tendințe practice în sfera impozitelor directe, cu accent pe trei subiecte:

• proiecte legislative actuale privind impozitul pe profit;

• jurisprudenţa CJUE – evoluții recente de impact pe piața românească;

• impactul BREXIT asupra contribuabililor români din perspectiva impozitelor directe.

Prima sesiune a fost încheiată de Andreea Giovani, Senior Manager, PwC România, care a vorbit despre:

• principalele modificări legislative impuse de OUG 50/2019;

• obligațiile operatorilor economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

• cum putem automatiza procesul de gestionare a ambalajelor și cum putem optimiza procesarea datelor de intrare?

• obligațiile companiilor privind raportarea non-financiară, începând cu anul 2020.

Tax & Finance Forum Timișoara – SESIUNEA a II-a

A doua sesiune a „Tax & Finance Forum Timișoara” a fost deschisă de Viorel Sbora, Partener prețuri de transfer, ATIPIC Solutions, care a vorbit despre dosarul prețurilor de transfer și despre raportarea tranzacțiilor transfrontaliere – DAC6.

Astfel, el a enunțat o serie de pași esențiali în ceea ce privește raportarea tranzacțiilor transfrontaliere, din perspectiva DAC6:

• includerea unor clauze de obligare a consultanților/avocaților implicați în structurare să facă și evaluarea DAC6;

• selecția unui consultant fiscal cu expertiză în structurare fiscală și prețuri de transfer pentru instruirea personalului din cadrul companiei, responsabil de evaluarea DAC6;

• selecția și implementarea unei aplicații care să țină evidența tuturor evaluărilor efectuate la nivel de companie sau grup;

• revizuirea tranzacțiilor transfrontaliere noi, desfășurate ulterior datei de 25 iunie 2018, cu ajutorul aplicației implementate și depunerea raportărilor în iulie 2020.

Tax & Finance Forum Timișoara. Controlul dosarului prețurilor de transfer

Alina Andrei, Partener, Cabot Transfer Pricing, a vorbit despre controlul dosarului prețurilor de transfer, trecând prin trei teme importante: societăți cu risc fiscal ridicat; puncte contestate de inspectori în cadrul inspecțiilor fiscale ale DTP; argumente care pot fi acceptate în contestație/instanță;

Ea oferit punctat o serie de măsuri ce trebuie avute în vedere:

• Evaluați-vă lunar riscurile fiscale și de prețuri de transfer;

• Informați-vă cu privire la modul în care ANAF controlează contribuabilii și aflați care sunt abordările acceptate;

• Lucrați cu un consultant specializat în prețuri de trasfer. Nu este un domeniu simplu – ajustările pot fi semnificative;

• Monitorizați tranzacțiile intra-grup și profitabilitatea pentru a putea pregăti în mod eficient dosarul prețurilor de transfer;

• Negociați cu grupul prețurile de transfer. Nu considerați de neschimbat prețurile intra-grup! În cazul în care nu puteți face nimic, comunicați riscurile.

Tax & Finance Forum Timișoara. Impactul ”remediilor rapide”

În continuare, Adriana Costea, Director, PwC România, a vorbit despre impactul „remediilor rapide” (engl. Quick Fixes) asupra mediului de afaceri și tranzacțiile în lanț.

Discutând despre stocurile puse la dispoziția clientului, ea a precizat că furnizorul plasează bunurile într-un stoc la dispoziția clientului, iar dreptul de a dispune de bunuri se transferă doar la data la care bunurile sunt extrase din stoc (se aplică și structurilor de consignație).

• Mișcare intracomunitară – atunci când clientul se află în alt stat membru decât furnizorul. Această mișcare intracomunitară poate conduce la înregistrarea furnizorului în celălalt stat membru, cu excepția situației când se aplică o simplificare.

• Măsuri de simplificare – se evită înregistrarea în scopuri de TVA a furnizorului în statul membru în care este plasat stocul, iar furnizorul declară livrarea intracomunitară scutită în statul membru în care începe transportul bunurilor la momentul când clientul a extras bunurile din stoc, mișcarea inițială fiind ignorată;

• Prezent: nu toate statele membre aplică măsurile de simplificare, ceea ce conduce la aplicarea neuniformă a normelor în materie de TVA în cadrul pieței unice;

• Regimul TVA simplificat pentru stocurile la dispoziția clientului și cele vândute prin consignatie este reglementat prin Ordinul 4120/2015.

Tax & Finance Forum Timișoara. Tendințele practice în cadrul inspecțiilor fiscale

Conferința a fost încheiată de Andrei Iancu, Avocat senior, D&B David și Baias, care a vorbit despre tendințele practice în cadrul inspecțiilor fiscale.

• detașări transnaționale – reîncadrarea indemnizațiilor de detașare în venituri de natură salarială; reîntregirea bazei de calcul a impozitului pe veniturile din salarii/asimilate salariilor și a contribuțiilor sociale aferente;

• bănci și asigurări de viață – reîncadrarea operațiunilor; schimbarea de optică față de controalele anterioare;

• acordare de tichete cadou – conform organelor fiscale, tichetele cadou acordate pentru stimularea angajaților, distribuitorilor reprezintă venituri de natură salarială; criterii pentru a stabili cine declară și plătește impozitul și contribuțiile;

• acordare de împrumuturi cu dobândă – negare drept deducere dobândă împrumutată, dacă ulterior creanța este convertită în acțiuni.

Citește și Zboruri Ryanair. Anunț important făcut de companie

 

 

 

Citiți și despre: