Tendințele din raportarea financiară, dezbătute la „IFRS Forum”

23.05.2017

BusinessMark a organizat cea de-a treia ediție a evenimentului „IFRS Forum”. Conferinţa a reunit, în calitate de vorbitori, reprezentanți ai autorităților și specialiști din companii precum PwC România, Mazars România și PKF Finconta.

Forumul a inclus o sesiune de prezentări și dezbateri ale principalelor subiecte și standarde de raportare financiară internațională, aplicarea IFRS în România, modificări ale tratamentului fiscal aplicabil instrumentelor financiare, IAS 19 – beneficiile angajaților, IFRS 2 – plata – bază de acțiuni, IFRS 15 – Venituri din contractele cu clienții, IFRS 16 – contractele de leasing: noul concept de leasing, IFRS 5 – active imobilizate deținute în vederea vânzării și activității întrerupte și IAS 40 – investiții imobiliare. Noul standard IASB privind contractele de leasing (IFRS 16) a fost detaliat în cadrul unui seminar susținut de Mazars România.

În cadrul evenimentului, ALEXANDRA LAZĂR, Director Direcția de Legislație și Reglementări Contabile, Ministerul Finanțelor Publice a deschis conferința cu discuții despre Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Reglementările se aplică de către următoarele persoane juridice: a) societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționarea pe o piață reglementată; b) persoanele juridice prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat; c) alte entități obligate prin prevederi legale să aplice reglementările respective; d) alte entități care au optat pentru aplicarea reglementărilor respective, condițiile în care acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale. Entitățile prevăzute la literele b – d efectuează retratarea, întocmesc situațiile financiare anuale, respectiv organizează și conduc contabilitatea conform prevederilor legale aplicabile acestora.

De asemenea, ALEXANDRA BĂLAN, Manager, Servicii de Consultanță și Audit, PwC România a prezentat beneficiile angajaților din perspectiva IAS 19. După scop, beneficiile sunt pe termen scurt (bonusuri anuale de performanță, prima de concediu, prima de sărbători, benzină decontată, contribuții la asigurări sociale etc.) beneficii postangajare (bonus la pensionare, renta viagera etc.), beneficii pentru terminarea contractului de muncă (salarii compensatorii), alte beneficii pe termen lung, categorie reziduală (bonus fidelizarea plătibil din 5 în 5 ani).

ANA-MARIA BUTUCARU, Director,  Audit and Accounting Advisory, PwC România a prezentat o serie de pași în ceea ce privește plata pe bază de acțiuni: ce înseamnă plata pe bază de acțiuni, clasificare, stabilirea termenilor critici, modificări și decontări, determinarea perioadei de atribuții, dar și alte subiecte ce țin de această zonă.

ELLA CHILEA, Director, Audit & Financial Advisory Services și FLORIN MINEA, Senior Manager, Audit & Financial Advisory Services, Mazars România au detaliat subiectul legat de IFRS 16 – contractele de leasing. Există o singură definiție pentru locatar și locator.

În cea de-a doua parte a zilei s-a desfășurat seminarul cu subiectul „Contractele de leasing” susținut de reprezentanții Mazars România. Timp de două ore, participanții au îmbinat partea teoretică cu cea practică și au abordat pe rând subiecte precum: noutăți în domeniu, ce nu se schimbă, criterii pentru identificarea unui contract de leasing, excepții practice pentru locatari și exemple de bune practici.

 

 

 

Citiți și despre: