Stiri: Energie

Design Thinking Forum 2019.

THERMAL ENERGY FORUM a reunit specialiştii din domeniul energiei termale

19.03.2017

Publicatia The Diplomat – Bucharest a organizat, pe 16 martie, cea de-a treia ediție a forumului dedicat energiei termice sub denumirea THERMAL ENERGY FORUM 2017. Potrivit proiectului Strategiei Energetice elaborat de către Ministerul Energiei, peste jumătate dintre cele 60 de localități cu SACET funcțional în ţara noastră au nevoie de investiții substanțiale în modernizarea distribuției de agent termic și înlocuirea vechilor centrale termoelectrice în cogenerare, ce se apropie de sfârșitul duratei de viață.

În plus, noua strategie energetică promovează cogenerarea de înaltă eficiență, activitățile de identificare și valorificare a potențialului național de cogenerare.

În cadrul strategiei, o altă arie centrală de intervenție strategică aduce în prim plan amplificarea programelor de creștere a eficienței energetice a clădirilor. Aşadar, strategia se referă în principal la blocurile de locuințe, cu impact maxim din punct de vedere energetic și ca număr de locuitori, respectiv gospodăriile ce primesc ajutoare pentru încălzire, cu impact maxim din punct de vedere social și bugetar. Sursele de finanțare pot fi atât private, susținute prin reglementări adecvate, cât și publice, precum bugetele locale, bugetul central și fondurile structurale, lucrările de izolare termică trebuind să se conformeze unor standarde minime de calitate.

Conferința a fost structurată pe două sesiuni, fiecare fiind dedicată unuia dintre domeniile de interes. Sesiunea I a fost dedicată Producătorilor și distribuitorilor de energie termică: politici și strategii europene și naționale, iar sesiunea a doua a adus în discuție Dezvoltarea S.A.C.E.T. la nivelul unităților administrativ-teritoriale și producția de energie și biogaz din deșeuri.

Printre subiectele abordate se numără:

– Impactul prevederilor directivei europene „Energy Winter Package 2016”

– Directiva UE pentru eficiență energetică și obiectivele asumate de România pentru orizontul anilor 2030 și 2050

– Aspecte legislative referitoare la producția, transportul și distribuția energiei termice

– Optimizarea schemei de sprijin a cogenerării de înaltă eficiență și a sistemului de repartizare a costurilor

– Noutăți despre Programul Național Termoficare 2006 – 2020 – Căldură și confort

– Situația actuală a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat la nivelul Capitalei și în țară

– Strategia energetică a României, importanța energiei din deșeuri în cadrul acesteia și rolul autorităților locale

– Exemple de transformare a deșeurilor în energie: biodeșeuri; combustibil alternativ din deșeuri comerciale; incinerarea deșeurilor mixte

– Surse de finanțare a proiectelor în curs de implementare sau a celor viitoare

– Implementarea noilor tehnologii în activitatea de monitorizare și optimizare a consumului de energie termică

– Oferta FuelTech pentru sectorul energetic

Conferinţa a beneficiat de prezența unor speakeri de renume, personalități implicate în domeniu.

Gérard Verdebout, ARPEE, a afirmat că energia termică este adesea ignorată, deși reprezintă mai mult de 40% din necesarul de energie al Uniunii Europene.

„În mentalul colectiv, precum și la nivelul autorităților europene și naționale de reglementare, energia termică este adesea ignorată, nefiind privită ca un domeniu major de tranziție energetică, deși reprezintă mai mult de 40% din necesarul de energie din Uniunea Europeană. Trebuie luate măsuri la nivel european pentru promovarea energiei regenerabile prin transformarea deșeurilor în energie termică. Ca prioritate, fondurile publice ar trebui să fie alocate investițiilor în tranziția energetică menită să permită producția permanentă de energie termică”, a explicat acesta.

De asemenea, Valérie Plainemaison, EFIEES, a spus că este în pregătire o propunere de revizuire a directivei europene în ceea ce privește eficiența energetică

„În ultimele luni am fost foarte activi în elaborarea unui pachet de reforme pentru o energie mai curată pentru toți europenii. Sunt peste 4.000 de pagini de documente și analize până la acest moment. Este nevoie de o comunicare generală pe această temă la nivelul Uniunii Europene. În același timp, pregătim o propunere de revizuire a directivei europene în ceea ce privește eficiența energetică”, a precizat Valérie Plainemaison.

Corneliu Bodea, CRE, spune că statul român a început să aibă o atitudine lipsită de preocupare față de investitori. Avem nevoie de un cadru legislativ pragmatic și stabil.

„Suntem implicați în mai multe consorții internaționale care pregătesc soluții în domeniul contorizării inteligente și al managementului soluțiilor energetice. Centrul Român al Energiei reprezintă România într-un format de cooperare 16+1, Europa Centrală și de Est + China. Noi ne ocupăm de coordonarea domeniului energetic în acest format. Vom anunța în luna iunie un plan ambițios de proiecte în acest domeniu. Statul român a început să aibă o atitudine lipsită de preocupare față de investitori. Avem nevoie de un cadru legislativ pragmatic și stabil”, a explicat el.

De asemenea, Radu Burnete, CIS, a declarat că sistemele centralizate de încălzire sunt o improvizație permanentă.

„Sunt mai multe motive pentru care sistemele de încălzire centrală au ajuns în situația de astăzi. În primul rând, ele au fost neglijate de politicile publice, lăsate în seama autorităților locale, nimeni nu s-a uitat cu atenție la ce se întâmplă acolo. Au lipsit aproape cu desăvărșire investițiile în sistemele centralizate de energie, care sunt o improvizație permanentă. Avem nevoie de o strategie în domeniul termoficării, trebuie să ne uităm mai atent la sistemul de subvenționare a energiei termice”, conform acestuia.

Emil Calotă, ANRE, spune că liberalizarea pieței gazelor nu ține doar de prețuri, ci înseamnă funcționarea pe principiile economiei de piață, iar Matthias Vogel, Veolia, precizează că transformarea deșeurilor municipale în energie poate fi o soluție pentru România pe termen mediu.

„Transformarea deșeurilor municipale în energie poate fi o soluție pentru România pe termen mediu. Metoda clasică de incinerare a deșeurilor și convertirea lor în energie ar putea să funcționeze pentru marile aglomerări urbane din România. Există soluții diferite pentru producerea de energie curată, eficientă și flexibilă, în conformitate cu legislația, situația de pe piață și accesibilitatea financiară”, a explicat Matthias Vogel.