Titularizare 2017: peste 27.000 de candidați înscriși

13.07.2017

Ieri, 12 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, desfășurat în 88 de centre de examen. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 27.556 de candidați, în creștere față de anul trecut.

La susținerea probei scrise a examenului de titularizare, sesiunea 2017, s-au înscris  27.556 de candidați, în creștere comparativ cu 2016 (26.586 de candidați). Dintre aceștia, 3.904 candidați sunt absolvenți de învățământ superior, școli postliceale și licee pedagogice din promoția curentă.

La nivel național sunt disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile), cu 508 mai multe decât anul trecut (4.422). Dintre acestea, 2.861 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban și 1.691 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învățământ preșcolar în limba română (1.198), învățători/profesori pentru învățământ primar în limba română (1.089), muzică instrumentală (274) și educație fizică și sport (236). Dintre disciplinele cu cei mai mulți candidați înscriși menționăm Limba și literatura română/pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (5.002), limba și literatură română/elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (3.755), limba și literatura română (2.495), educație fizică și sport (2.378) și limba și literatura engleză (1.754).

Pentru ocuparea pe perioadă determinată (suplinire) au fost publicate 58.486 de posturi didactice/catedre vacante și rezervate (31.782 în mediul urban și 26.704 în mediul rural). În 2016 au fost disponibile 45.570 de posturi.

Rezultatele vor fi afișate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene în zilele de 18 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul dedicat în data de 25 iulie. Repartizarea candidaților pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în data de 26 iulie.

Pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru ocuparea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.

 

 

Citiți și despre: