Vanzarea TeraSteel si Wetterbest

TIU Holdings redobândeşte controlul asupra UTI Holdings şi UTI Real Estate

26.05.2018

Consiliul Concurenţei a autorizat operaţiunea prin care TIU Holdings Limited a redobândit controlul asupra UTI Holdings BV ȘI UTI Real Estate Development BV ca urmare a unei acţiuni de separare a acționarilor TIU Holdings și UTI Investment Luxembourg Sarl.

Astfel, contractul dintre TIU Holdings și UTI Lux are ca obiect cesiunea tuturor acțiunilor deținute de UTI Lux în UTI Holdings și, respectiv, în UTI RED, precum și cesiunea de acțiuni ale UTI Headquarters SA, de către UTI Holdings și Electroproiect SA către UTI Lux.

Companiile vizate de tranzacție desfăşoară activități specifice holdingurilor, fără a desfășura în mod direct activități economice, ci prin intermediul societăților deținute în cadrul Grupului UTI.

Societățile din cadrul Grupului UTI desfăşoară activităţi în mai multe domenii, dintre care menționăm următoarele activități principale: (i) furnizarea de soluții și sisteme de securitate integrate și complexe; (ii) furnizarea de soluții și sisteme integrate IT; (iii) furnizarea de soluții inteligente și integrate de transport și taxare; (iv) servicii legate de instalații și sisteme pentru funcționarea construcțiilor și clădirilor; (v) servicii de certificare, arhivare, cripto & cyber security, personalizare carduri.

Autoritatea de Concurenţă a analizat această operaţiune şi a constatat că nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante.

 

 

Citiți și despre: