Stiri: Finante

Bugetul Ministerului Finanțelor 2024

Toate Programele Regionale au fost aprobate

15.12.2022

Programele Regionale 2021–2027. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a primit aprobarea oficială din partea Comisiei Europene pentru Programul Regional București-Ilfov, astfel că harta descentralizării fondurilor europene este completă.

Cele 8 Programe Regionale aferente perioadei 2021–2027 au fost elaborate în așa fel încât să fie permis transferul de competenţe administrative şi financiare de la nivelul administraţiei publice centrale la nivelul administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora.

Un mare impact pentru domeniul fondurilor europene

„Suntem într-un moment în care putem afirma că demersurile pe care le-am început în 2020, în precedentul mandat, și-au găsit finalitatea într‑o reușită ce va fi de mare impact pentru domeniul fondurilor europene. Odată cu aprobarea PR BI, harta descentralizării banilor europeni este completă. Regiunea București-Ilfov (RBI) are un caracter aparte față de celelalte regiuni de dezvoltare.

Deși are cea mai mică suprafață, de doar 1.823 km², concentrează 13.43% din populația țării, fiind cea mai dens populată regiune, 1.436,6 locuitori/km2 și cu cel mai ridicat grad de urbanizare. Tocmai de aceea, și planul pentru alocarea celor 1,4 miliarde de euro a fost unul special. Programul vine să în dezvoltărea unei economii inteligente, sustenabile și incluzive în vederea îmbunătățirii standardului de viață și creșterii rezilienței față de provocările societale.

Programul va valorifica potențialul competitiv și își va îmbunătăți capacitatea de a oferi cetățenilor și întreprinderilor un mediu atractiv, durabil, curat și incluziv, în care aceștia își vor dori să locuiască și să investească, prin promovarea inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii publice moderne, educație și oportunități de afaceri, având permanent în vedere eficientizarea consumurilor energetice, reducerea emisiilor de CO2 și adaptarea la provocările climatice”, a tramsmis ministrul Marcel Boloș.

Programele Regionale 2021–2027. Obiectivele asumate de PR București-Ilfov

Programul Regional București-Ilfov beneficiază de o alocare totală de 1.466.464.794 euro și susține, prin priorități de finanțare specifice, transformarea regiunii într‑o regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (alocare totală 374,55 milioane euro), digitală (alocare totală 75 milioane euro), prietenoasă cu mediul (alocare totală 300 milioane euro), cu mobilitate urbană ridicată (alocare totală 287,50 milioane euro) și accesibilă (alocare totală 106,25 milioane euro), o regiune cu infrastructură educațională modernă (alocare totală 171,60 milioane euro), atractivă și incluzivă (alocare totală 93,05 milioane euro). Pentru intervențiile dedicate asistenței tehnice este prevăzută o alocare financiară totală de 58,49 milioane euro.

Rezultatele programului

Printre rezultatele programului se numără:

 • 327 de întreprinderi sprijinite în cercetare și dezvoltare;
 • 22 organizații de cercetare-dezvoltare-inovare sprijinite;
 • 5 clustere de inovare în beneficiul IMM-urilor;
 • 375 IMM-uri sprijinite pentru digitalizare;
 • 7 instituții publice sprijinite pentru digitalizare;
 • 1074 operatori economici sprijiniți;
 • 656 companii sprijinite prin instrumente financiare;
 • 700 gospodării eficientizate energetic;
 • Peste 100.000 mp reabilitați (clădiri publice);
 • Peste 20.000 mp lucrări de reducere a riscului seismic (clădiri publice);
 • 63 ha infrastructuri verzi;
 • 8 km trasee de transport public electric urban/ suburban modernizate/reconstruite;
 • 41 km infrastructură ciclism;
 • 76 km drumuri județene construite/reabilitate/modernizate;
 • Peste 23 mii elevi beneficiari de infrastructură educațională nouă/modernizată;
 • 100.000 mp zone urbane reabilitate.

Citește și Rezerva valutară septembrie 2022: Anunțul făcut de BNR