Stiri: Social

Procedura de efectuare a stagiului pentru absolvenți

Topul celor mai bune universităţi din România

16.11.2016

În anul 2016, 20 de universități din România (din cele 92 de universități active), toate de stat, au reuşit să treacă un prag minimal al vizibilității în clasamentele internaționale ale universităților bazate dominant pe criterii/indicatori academici. Dintre acestea, cinci instituții de învățământ superior intră în categoria Universități românești cu potențial de excelență, vizibile și cu impact internațional (în ordinea din clasament: Universitatea ‘Babeș-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea Politehnica din București, Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara), în timp ce celelalte 15 instituții de învățământ superior pot fi grupate în categoria Universități românești vizibile internațional.

Aceste date sunt publicate în Raportul asupra Exercițiului Național de Metaranking Universitar — 2016, elaborat de cei opt membri ai Grupului de experți de înalt nivel (High Level Experts Group), numiți prin Ordinul de ministru nr. 5665, din 27.10.2016. Autorii raportului sunt: dr. Ovidiu Andronesi, dr. Dorel Banabic, dr. Carmen Buzea, dr. Daniel David, dr. Adrian Miroiu, dr. Bogdan Murgescu, dr. Anca Prisăcariu și dr. Lazăr Vlăsceanu.

Obiectivul Metarankingului Universitar 2016 a fost cunoașterea poziționării universităților românești în clasamentele internaționale de profil. Analiza a ținut cont de cele nouă clasamente internaționale relevante care oferă un scor global și care includ preponderent criterii/indicatori academici. Rezultatele analizei scot în evidență atât universitățile românești care trec un prag minimal al vizibilității internaționale (cele 15 universități românești vizibile internațional), cât și universitățile cu potențial world-class, potențial competitive în aria internațională a educației și cercetării (cele cinci universități românești cu potențial de excelență, vizibile și cu impact internațional).