Stiri: IT&C

Toți copiii trebuie să aibă acces la o lume digitală sigură

12.12.2017

Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) și UNICEF în România au lansat ieri, 11 decembrie, „Raportul Starea Copiilor Lumii 2017: Copiii în lumea digitală”. Prima analiză efectuată de UNICEF a diferitelor modalități în care tehnologia digitală afectează viața și perspectivele de viață ale copiilor identifică atât pericolele existente, cât și oportunități.

„În această lume digitală, trebuie să valorificăm la maximum beneficiile pe care le poate aduce Internetul pentru fiecare copil, inclusiv pentru cei din zona rurală, limitând în același timp pericolele la care pot fi expuși copiii. Ca atare, politicile, practicile și produsele din domeniul digital ar trebui să reflecte mult mai bine nevoile, punctele de vedere și vocea copiilor. De aceea sunt importante atât raportul UNICEF, cât și ghidul realizat de CERT-RO care cuprinde inclusiv măsuri de evitare a pericolului la care ne supunem în mediul online”, a declarat la lansarea studiului, Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale.

Creșterea accesului la informații, dezvoltarea abilităților necesare în mediul de lucru digital și asigurarea unei platforme care să le permită relaționarea și comunicarea opiniilor sunt câteva dintre avantajele pe care le poate oferi tehnologia digitală copiilor care sunt dezavantajați, inclusiv celor care cresc în condiții de sărăcie sau celor care sunt afectați de situații de urgență umanitară, arată raportul UNICEF.

„Internetul a fost conceput pentru adulți, însă este utilizat tot mai mult de către copii și tineri ale căror vieți și perspective de viitor sunt afectate tot mai mult de tehnologia digitală. Pentru a oferi șanse egale la un mediu digital lipsit de pericole și mai accesibil pentru fiecare copil este nevoie de eforturile comune ale Guvernelor, sectorului privat, ale organizațiilor de și pentru copii, ale mediului academic, ale profesioniștilor, ale familiilor și copiilor înșiși”, a declarat la lansarea studiului, Pieter Bult, reprezentantul UNICEF în România.

Conform raportului, la nivel mondial 1 din 3 utilizatori de Internet este copil, 71% dintre copii și tineri sunt online comparativ cu doar 48% din populația totală. Cu toate acestea, 3 din 5 copii și tineri africani sunt offline, comparativ cu doar 1 tânăr din 25 din Europa. Astfel, aproximativ o treime din tineretul lumii – 346 de milioane de persoane – nu dispune de conexiune online, ceea ce accentuează inechitățile existente în rândul copiilor și le reduce posibilitatea de a participa la o economie care capătă tot mai mult un caracter digital.

Raportul analizează, de asemenea, modul în care Internetul sporește vulnerabilitatea copiilor la riscuri și pericole, inclusiv în ce privește utilizarea necorespunzătoare a informațiilor lor private, accesul la conținutul periculos, și agresiunea în mediul online (cyberbullying). Conform raportului, din cauza omniprezenței dispozitivelor mobile, accesul multor copii în mediul online a devenit mai puțin supervizat – și mai expus pericolelor.

Iată câteva dintre recomandările oferite de raport în sprijinul formulării unor politici mai eficace și a unor practici de lucru mai responsabile în beneficiul copiilor la nivel global:

  • Plasarea copiilor în centrul politicii digitale.
  • Dezvoltarea competențelor digitale astfel încât copiii să se poată informa, implica și acționa în siguranță în mediul online.
  • Protejarea copiilor împotriva pericolelor din mediul online – precum abuzul, exploatarea, traficul, agresiunea online și expunerea la materiale neadecvate.
  • Valorificarea puterii sectorului privat în demersul de promovare a standardelor și practicilor etice care protejează și susțin copiii în mediul online.
  • Garantarea protecției intimității și identității copiilor în mediul online.
  • Asigurarea accesului necostisitor al tuturor copiilor la resurse online de calitate foarte bună.