Stiri: Finante

TVA-ul și accizele în 2024

TVA-ul și accizele în 2024: Ce modificări anunță Guvernul

31.05.2024

TVA-ul și accizele în 2024. Guvernul a aprobat Hotărârea pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

TVA-ul și accizele în 2024

Actul normativ modifică unele prevederi ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată și accize.

Astfel, prin eliminarea articolului 3 alineatul 2, din titlul VII, taxa pe valoare adăugată în vigoare în România nu se va mai aplica pentru zona contiguă a României şi zona economică exclusivă a României, astfel cum sunt delimitate prin Legea nr. 17/1990. În prezent această zona face parte de teritoriul României din punct de vedere al aplicabilității TVA.

Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene

Aceste prevederi au fost introduse în normele metodologice ca urmare a liniilor directoare emise de Comitetul TVA din cadrul Comisiei Europene.

Având în vedere că, potrivit interpretării date de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1131 al Comisiei din 2 iulie 2019 de instituire a unui instrument vamal pentru punerea în aplicare a articolului 14a din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și a articolului 24a din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și a liniilor directoare UE în acest domeniu, zona contiguă și zona economică exclusivă nu se consideră că fac parte din teritoriul vamal al Uniunii, în prezent operațiunile legate de activitățile de explorare și exploatare a zăcămintelor minerale naturale din aceste zone ar trebui să fie tratate diferit din punct de vedere fiscal (TVA și accize) și vamal, ceea ce are impact atât asupra activității operatorilor economici, cât și a administrației fiscale și a autorității vamale.

Accize nearmonizate

Totodată, prin acest proiect sunt corelate unele modificări legislative recente care au introdus în sfera produselor supuse accizelor nearmonizate produsele cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, prezentate sub formă de pulbere sau particule, comercializate în porții ambalate în pliculețe.

Astfel, se modifică Titlul VIII ”Accize și alte taxe speciale”, în sensul că operatorul economic care produce, achiziționează din alte state membre ale Uniunii Europene sau importă produse cu nicotină, care nu conțin tutun, destinate consumului pe cale orală, trebuie să se autorizeze la autoritatea vamală teritorială, ca urmare a introducerii acestor produse în sfera celor supuse accizelor nearmonizate.

Citește și Târg de 1 iunie 2024, în curtea MADR – Gustul Copilăriei