Stiri: Logistica

Un nou Regulament european privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

22.05.2018

Parlamentul și Consiliul European au adoptat un Regulament privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, care are în vedere încurajarea concurenței prin creșterea gradului de transparență a tarifelor acestor servicii, precum și prin stabilirea unui cadru european unitar de monitorizare a evoluției acestei piețe.

„În era digitalizării, frontierele își pierd relevanța, totul este disponibil la un click distanță oriunde te-ai afla, de aceea este important să abordăm responsabil și unitar la nivel european modul în care sunt livrate coletele cu bunuri comandate online. Implementarea acestui Regulament va crește accesibilitatea serviciilor de livrare a coletelor şi pentru români. Pentru furnizorii de astfel de servicii, Regulamentul va crea noi obligații de raportare a unor informații cu privire la serviciile prestate, dar vom colabora cu aceștia pentru a ușura această sarcină. ”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Regulamentul a fost adoptat de Parlamentul și Consiliul European şi se va aplica începând cu 22 mai 2018.

Obiectivele Regulamentului

Regulamentul va ajuta la mai buna funcționare a piețelor, asigurând o supraveghere mai eficientă și mai coerentă a piețelor de colete, stimulând concurența. De asemenea, va crește transparența tarifelor, pentru a reduce în timp diferențele tarifare nejustificate și tarifele plătite de persoanele fizice și de întreprinderile mici și mijlocii, în special în zonele izolate sau slab populate.

Aceste obiective vin în sprijinul obiectivelor pieței unice digitale de a intensifica comerțul electronic transfrontalier și incluziunea digitală.

Cui se aplică Regulamentul?

Regulamentul se aplică furnizorului de serviciu universal care oferă servicii de livrare de colete, tuturor furnizorilor de servicii de livrare transfrontalieră de colete care au peste 50 de angajați, precum și furnizorilor de servicii de livrare de colete care au mai puțin de 50 de angajați, dar care sunt stabiliți în mai mult de un stat membru.

Obligațiile furnizorilor de serviciu universal

Furnizorii de serviciu universal care oferă servicii de livrare de colete trebuie să transmită autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor aplicabile pentru livrarea trimiterilor poștale prevăzute de Regulament.

Obligațiile furnizorilor de servicii de livrare de colete

Furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să comunice autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul informații generale de identificare:

– numele furnizorului, statutul și forma sa juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, codul de înregistrare în scopuri de TVA, adresa sediului și o persoană de contact;

– tipul de servicii oferite de furnizor;

– condițiile generale de vânzare ale furnizorului, inclusiv o descriere detaliată a procedurii în materie de plângeri;

– orice modificare a informațiilor transmise deja trebuie notificată în termen de 30 de zile.

Până la data de 30 iunie a fiecărui an calendaristic, furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să comunice autorității naționale de reglementare informații specifice cu privire la activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent, precum cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete, numărul de persoane care au lucrat pentru furnizor implicate în această activitate şi numărul de colete poștale.