Agricultura

Uniunea Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) reprezintă și apără interesele cooperativelor agricole membre

01.06.2018

UNCSV are 8 membri fondatori, fiind un organism important de susținere pentru cooperativele agricole autohtone. Primele discuții pentru înființarea Uniunii Naționale de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) au început încă de  acum câțiva ani, când au avut loc primele întâlniri între 3-4 cooperative funcționale din sectorul vegetal. Pe parcursul anului 2017, odată cu organizarea a trei ediții ale zilelor cooperativelor din sectorul vegetal unde s-au reunit principalele cooperative din sectorul vegetal autohton, a fost luată hotărârea de fondare a uniunii.

„Am constatat că nu reușim să ne apărăm interesele în mod individual. Am considerat că este necesar să trecem la următorul nivel, acela de a forma o uniune de ramură pe sectorul vegetal care să aibă o implicare activă în realizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea, eficientizarea și capitalizarea cooperativelor din sectorul vegetal pentru a aduce valoare adăugată produselor agricole ale fermierilor membri”, ne-a declarat Nicolae Sofone, Președinte UNCSV.

Scopul principal al Uniunii Naționale de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal este de a asigura reprezentarea și apărarea intereselor cooperativelor agricole membre în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, persoane fizice sau juridice, publice ori private sau organisme naționale și internaționale. În plus, uniunea interacționează și cu asociații internaționale echivalente pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și pentru asigurarea, prin cooperare, a serviciilor necesare, menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice, precum și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.

UNCSV are în momentul de față 8 membri fondatori – Agri-Sud Cooperativă Agricolă, Argeș Biosud Cooperativă Agricolă, Braicoop Cooperativă Agricolă, Dobrogea Sud Cooperativă Agricolă, Oltenia Cereal Nord Cooperativă Agricolă, Tinoasa Cooperativă Agricolă, Unirea Covurlui Cooperativă Agricolă și 15 Februarie Rotunda Cooperativă Agricolă

Obiectivele generale ale UNCSV

Unul dintre obiectivele majore al UNCSV este echilibrrea veniturilor pe lanț prin acțiunile și activitățile pe care le întreprinde pentru membri săi și cooperative pe termen scurt, mediu și lung. Uniunea promovează şi sprijină o economie rurală viabilă, competitivă, orientată către piață și către furnizarea de produse agroalimentare de calitate superioară la prețuri accesibile, pentru consumatori, și corecte pentru fermieri.

Alte obiective importante pe care UNCSV le are în vedere sunt sprijinirea cooperativelor agricole în domeniile economice, tehnice, financiare, bancare și altele asemenea, pe principiul mutualității; reprezentarea, pe baza mandatului conferit, a intereselor cooperativelor agricole în fața instituțiilor publice și a instanțelor judecătorești, interne și internaționale; urmărirea procesului legislativ și implicarea în elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniile acoperite de UNCSV în vederea îmbunătățirii aplicabilității în practică a legislației, prin care să se permită dezvoltarea și eficientizarea cooperativelor din sectorul vegetal; promovarea cooperării între cooperativele agricole și agenții economici din țară și din străinătate și facilitarea accesului cooperativelor agricole membre la subvenții, surse de finanțare, precum și la parteneriate cu terțe persoane, publice și/sau private.

În UNCSV sunt reunite 271 de persoane juridice și 5 persoane fizice care exploatează aproximativ 150.000 ha

Prioritățile principale ale UNCSV

Pentru anul acesta, dar și pentru anii viitori, UNCSV și-a stabilit deja priorități principale. Dintre acestea, enumerăm acordarea de sprijin membrilor pe aspecte de legislație, fiscalitate, facilitând schimburile de experiență și îmbunătățirea guvernanței agriculturii românești prin cooperativizare; sprijinire și consilierea fermierilor care vor să se asocieze în cooperative; transformarea uniunii într-un partener de dialog instituțional corect cu M.A.D.R., Guvern, Parlament, Președinție și celelalte instituții ale statului pe probleme specifice cooperativelor agricole și membrilor acestora și stabilirea de parteneriate complementare cu celelalte organizații profesionale pentru atingerea obiectivelor comune.

UNCSV și membrii săi doresc să se implice activ în elaborarea și prezentarea către autorități a unui nou proiect de lege privind cooperativele agricole, crearea de filiere scurte, promovarea unor măsuri specifice cooperativelor agricole și României în PAC post 2020, în special finanțări și scheme de sprijin specifice, schimburi de bune practici și obținerea de avantaje economice membrilor prin masificare și posibilitatea de a transforma producția primară agricolă și a adăuga valoare, dar și clarificarea aspectelor legate de dubla impozitare a cooperativelor și membrilor lor.

Rolul unei cooperative agricole și sprijinul UNCSV pentru susțienerea performanței acestora

Conform domnului Florentin Bercu, Directorul Executiv al UNCSV, „cooperativa agricolă autentică nu este o alternativă, ci singura cale optimă de reducere semnificativă a riscurilor principale la care sunt expuși agricultorii individuali, indiferent de mărimea lor. Rolul cooperativei este să ajute la optimizarea costurilor membrilor și să aducă valoare adăugată produselor prin investiții în comun.” Acesta mai consideră că o cooperativă agricolă performantă trebuie sa răspundă nevoilor majorității membrilor, scopului pentru care a fost creată și să combine negocierea cu mutualizarea, standardizarea și optimizarea. Pentru a avea rezultate, o cooperativă are nevoie de management extern, respectiv angajați care să se ocupe de punerea în aplicare a obiectivelor stabilite de membri și tratament egal pentru toți.

„Țelul conducerii este să avem un UNCSV puternic, credibil, ferm în materie de integritate, corect în raport cu instituțiile de profil naționale și europene, responsabil în actul de legiferare și transparent în conduită care va fi cu siguranță privit cu încredere de fermierii din sectorul vegetal”, a continuat domnul Florentin Bercu.

Cooperativele agricole în România

În țara noastră sunt în prezent aproximativ 900 de cooperative agricole și societăți cooperative agricole, dintre care doar aproximativ 200 înregistrează activități economice prin intermediul cooperativelor. Statul român a apreciat că procesul de înființare și de dezvoltare a activității cooperativelor agricole și a membrilor acestora poate fi susținut prin măsuri de natură fiscală și este necesar să fie stimulat, inclusiv prin acordarea unor scutiri de impozit a veniturilor obținute de acestea și/sau membrii cooperatori, respectiv a bunurilor deținute. În acest sens, în România avem facilitățile pentru cooperative și membri acestora, aprobate prin legea 164/2016 care ar încuraja cooperarea fermierilor, dacă s-ar aplica. UNCSV a făcut numeroase demersuri în acest sens, pentru ca acestea să fie aplicabile de la data intrării în vigoare a prevederilor din legea specială care a instituit aceste facilități. Reprezentanții uniunii fac apel la toate cooperativele agricole pentru ca acestea să facă demersurile necesare pentru depunerea declarațiilor rectificate, în vederea obținerii facilităților fiscale prevăzute în legea 164/2016, iar dacă întâmpină dificultăți sunt rugați să le semnaleze contactând UNCSV, care le va oferi sprijin pentru soluționarea acestora.