Producatori

UPRUC CTR își consolidează poziția pe piața prin creșterea productivității

01.06.2019

Compania deține o experiență de peste 40 de ani în fabricarea fitingurilor și a asamblărilor sudate. Societatea UPRUC și-a început activitatea de fabricație a fitingurilor în anul 1977. De atunci și până în prezent, compania a înregistrat un  progres continuu, activitatea principală fiind aceea de producţie şi comercializare a unei game largi de fitinguri pentru sudarea cap la cap, fitinguri utilizate în instalaţii tehnologice pentru transportul fluidelor. Fiind elemente de legătură ale conductelor, fitingurile trebuie să corespundă acelorași condiții de lucru ale conductelor: temperatură, presiune, stabilitate la coroziune și să fie executate din același tip de material sau dintr-un material echivalent. În plus, societatea produce şi comercializează, de asemenea, subansamble sudate.

Sistemul de management integrat

UPRUC CTR S.A. a stabilit și implementat un Sistem de Management Integrat conform SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, un Sistem de Management al Calităţii pentru produsele destinate industriei nucleare NMC-07 şi cerinţelor din Directiva Europeană PED 2014-68-EU.

„Prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management integrat la cel mai înalt nivel, compania îşi asumă responsabilitatea pentru eficacitatea sistemului de management integrat şi se asigură că politica şi obiectivele sunt stabilite în conformitate cu contextul şi direcţia strategică a organizaţiei, de satisfacere a cerințelor și așteptărilor clienților şi a celorlalte părţi interesate, prin deplina înțelegere a necesităților acestora și printr-un înalt nivel calitativ al produselor și serviciilor oferite, în contextul dat de faptul că resursele necesare sunt disponibile”, ne-a declarat Dl. Horia Enciu, Director General UPRUC CTR S.A.

Obiectivele care vizează îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite au fost realizate prin creşterea competitivităţii produselor prin îmbunătăţirea continuă a sistemului de management şi a tehnologiilor de fabricaţie

Compania și-a atins obiectivele prin consolidarea poziţiei şi câştigarea de noi pieţe de desfacere, prin mărirea capacităţii de producţie (creşterea productivităţii) şi scăderea costurilor de fabricaţie, dar și prin dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor.

Portofoliul oferit de UPRUC CTR cuprinde produse destinate industriei chimice, petrochimice, alimentare, nucleare, petrol și gaze. Gama de produse include coturi – 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, Diam. ø 21,3 – ø 508mm și WT:2mm-40mm, cu execuție conform EN 10253, tipul A și B (R=2D,3D,5D), DIN 2609/2605(1–2)-1992 (BA2,BA3,BA5) și ASME B 16.9 (SR,LR), teuri egale și reduse (Diam. ø21,3-ø508mm și WT: 2mm-50mm) cu execuție conform EN 10253, tipul A și B, DIN 2609/2615 (1–2) -1992 și ASME B 16.9, reducții concentrice și excentrice (Diam. ø21,3-ø610mm și WT:2mm-50mm) cu execuție conform EN 10253, tipul A și B, DIN 2609/2616 (1 – 2) – 1992, ASME B 16.9 și capace (Diam. ø21,3-ø610mm) cu execuție conform EN 10253, tipul A și B, DIN 2609/2617 și ASME B 16.9.

Companie certificată de către Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară

În anul 1984, UPRUC a fost certificată de către Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară pentru execuția de fitinguri și armături industriale destinate centralei nucleare de la Cernavodă și fabricii de apă grea de la Drobeta Tr. Severin dar și fitinguri din oțel inoxidabil clasa 1 și 2 nucleară ASME (EQR 30.891-1) și fitinguri din oțel carbon clasa 1 nucleară ASME (EQR 30893-1) din categoria II+ASME. În plus, în cadrul companiei a fost înființat primul compartiment de Asigurarea Calității, compartiment care s-a ocupat de aplicarea și monitorizarea cerințelor din standardele de referință.

Compania produce și fitinguri speciale, coturi reduse la 90° (Diam. ø139.7 x 108, WT: 2mm-40mm) cu execuție conform ASME B16.9, teuri excentrice (Diam. ø168.3-ø273 mm și WT: 6.3mm-25mm), cruci (Ø60.3 – Ø273 mm și WT: 6.3 mm -12.7 mm) și curbe (Diam. ø21.3-ø273 mm și WT: 3.2mm-22.5mm, R=2.5D – R=20D).

Pentru a demonstra calitatea produselor, societatea UPRUC a implementat un Sistem de asigurare a calității în conformitate cu AQ-04 – cerințe de asigurare a calității pentru produsele și serviciile destinate obiectivelor și instalațiilor nucleare.

Așadar, societatea UPRUC lucrează în sistem de asigurare a calității de peste 35 de ani. În decursul anilor, societatea și-a îmbunătățit continuu sistemul de management al calității și a diversificat gama de produse fabricate. Toate acestea au fost posibile prin adoptarea unei politici manageriale performante, care are ca obiectiv principal angajatul și satisfacerea cerințelor clienților.

“Un angajat mulțumit înseamnă implicit un produs de calitate și un client satisfăcut”, afirmă Directorul General.

Baza de producție și depozitare

Produsele oferite sunt utilizate în instalații și echipamente din industria chimică și petrochimică, industria navală, industria nucleară, industria alimentară, transport gaze naturale, rețele de distribuție apă caldă și rece.

Activitatea de producție a companiei se desfășoară în prezent în 2 hale, una cu o suprafață de 8.000 m2, echipată cu utilaje aferente producției de fitinguri, și una cu o suprafață de 4.000 m2, utilată pentru producția de asamblări sudate. În plus, compania deține și 3 depozite, unul acoperit, cu o suprafață de 1.000 m2, un depozit descoperit de 1.000 m2 pentru depozitare materie primă și un depozit acoperit de 500 m2 pentru depozitarea produselor finite.

Atât producția de fitinguri, cât și producția de vase sub presiune, tubulatură și fitinguri sudate sunt complet integrate

În acest moment, societatea are în dotare utilaje specifice producției de fitinguri și de asamblări sudate, dar poate realiza și testări de specialitate prin metode distructive și nedistructive.

Pentru producția de fitinguri, compania deține o licență cumpărată de la o firmă din Italia în anul 1977. Pe parcursul anilor, tehnicienii companiei și-au adus contribuția la dezvoltarea acestei tehnologii și au adus o serie de inovații în fabricarea fitingurilor pentru sudură.

„Avem o experiență de peste 40 de ani în fabricarea fitingurilor și a asamblărilor sudate. În octombrie 2015, în cadrul companiei s-a început implementarea ERP (sistemul de monitorizare electronică a tuturor informațiilor din cadrul societății)”, a continuat Dl. Enciu.

Cele mai recente investiții realizate

Datorită investițiilor realizate în dotări și utilaje, investiții care au îmbunătățit condițiile de muncă, precum și gradul de atractivitate a posturilor disponibile, s-a observat o creștere continuă a numărului de angajați, performanța producției fiind în creștere continuă.

Proiectele de finanțare au vizat eficientizarea consumului energetic, creșterea productivității și calității produselor și nu în ultimul rând reducerea cantității  de emisii de CO2.

În vederea optimizării calității și creșterii performanțelor economice, societatea a realizat următoarele investiții: achiziționarea și montarea unei instalații CIF pentru fabricarea coturilor; extinderea activității cu activitatea de execuție subansamble sudate pentru industria navală; înlocuirea rețelei vechi de aducțiune apă potabilă; achiziționarea și montarea instalației de filtrare la instalația de sablare manuală; înființarea unui Laborator de încercări mecanice și dotarea acestuia cu aparatură adecvată, acreditarea laboratorului în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2001; certificare și autorizare ca producător de fitinguri în conformitate cu AD 200 Merkblatt-WO, cu TUV SUD DEUTSCHLAND; autorizare ca producător fitinguri cu GERMANISCHER Lloyd; certificare în conformitate cu SR EN ISO 14001; autorizare sudori și procedee sudură cu DETNORSKE VERITAS.

Politica de mediu

„Obiectivele de mediu ale UPRUC CTR vizează menţinerea conformării cu cerinţele legale în vigoare aplicabile aspectelor de mediu pentru adaptarea şi diminuarea schimbărilor climatice, precum şi pentru protecţia biodiversităţii şi a ecosistemelor, menţinerea eliminării responsabile şi în deplină siguranţă a deşeurilor, adoptând prioritar tehnicile de recuperare-reciclare în detrimentul celor de tratare/eliminare”, detaliază Directorul General.

De asemenea, compania are in vedere și aplicarea măsurilor adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor sale de conformare, pentru prevenirea poluării și reducerea impactului negativ asupra mediului, prin utilizarea economică a celor mai bune echipamente și tehnologii și utilizarea cât mai eficientă și durabilă a resurselor naturale și a materiilor prime.

Direcții vizate de strategia de afaceri

În momentul de față, compania se află într-un proces continuu de îmbunătățire a relațiilor de colaborare cu clienții existenți și de extindere a pieței de desfacere. Numărul de angajați ai companiei este în prezent de 284 de persoane, care se bucură de beneficii ca plata orelor suplimentare, plata orelor de noapte, tichete de masă și tichete cadou, zile de concediu suplimentare.

În plus, compania depune eforturi permanente pentru a aduce îmbunătățiri condițiilor de muncă, pentru calificarea la locul de muncă a angajaților, realizând investiții în modernizarea și dezvoltarea halelor de producție.

Pentru anul  2019 UPRUC CTR își propune o creștere a cifrei de afaceri la 10 milioane de euro

Cifra de afaceri a companiei a cunoscut o evoluție favorabilă de-a lungul timpului, de la 37.013.910 ron în 2016, la valoarea de 42.984.464 ron în 2018. Păstrând același trend ascendent, pentru anul 2019 UPRUC CTR își propune o creștere a cifrei de afaceri la 10 milioane de euro.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, societatea a realizat numeroase investiții și a alocat resurse pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea performanțelor proceselor de producție.