Constructii

UTI – partener tehnologic pentru modernizarea rețelei de transport a Metrorex

01.11.2018

UTI Grup este o companie cu capital privat românesc, fondată în anul 1990, care contribuie activ la modernizarea infrastructurilor de transport din România. Compania derulează proiecte complexe la nivel național și internațional ce contribuie la creștereacalității vieții oamenilor. Parteneriatele construite de UTI cu beneficiarii direcți ai soluțiilor pe care le oferă s-au bazat întotdeauna pe capabilitățile tehnice și pe experiența specialiștilor săi, dar și pe integrarea celor mai noi tehnologii în soluțiile propuse.

Parteneriatul cu Metrorex a început în 1999, în momentul în care compania care administrează rețeaua de transport subteran a Bucureștiului a inițiat un plan amplu de modernizare și extindere a sistemului de transport, plan care se continuă și în prezent.

Din 1999 și până în prezent, rețeaua de transport subteran a Metrorex, care se desfășoară pe 4 magistrale, a ajuns la o lungime de 69,25 kilometri lungime, 51 de stații și asigură transportul pentru circa 600.000 de pasageri zilnic.

 Odată cu inaugurarea Magistralei M5, Tronsonul 1 Drumul Taberei – Universitate, Secțiunea 1 – Rîul Doamnei – Hașdeu – Eroilor (PS Opera) și Tronsonul 2 – Universitate – Pantelimon, Secțiunea 1 – Stația, Depoul și Galeria de legătură Valea Ialomiței, rețeaua de transport subteran va crește cu 6,871 km lungime, 10 stații și un depou.

Această magistrală va reprezenta principala cale de transport pentru aproximativ 64.000 de călători pe zi din zona deservită, cu precădere cartierul Drumul Taberei (zonă deservită în prezent numai de transportul de suprafață), către Centrul capitalei. Astfel, cetățenii din această zonă rezidențială vor putea utiliza un mijloc de transport rapid, modern și 100% ecologic, care va contribui la reducerea gradului de aglomerare stradală, a poluării chimice și fonice. De asemenea, prin acest proiect se realizează și o legătură directă cu rețeaua existentă de metrou, la stația Eroilor.

UTI a participat, alături de Metrorex, la toate aceste etape, realizând lucrări complexe de infrastructură tehnică, sisteme de securitate și informare a călătorilor.

 Scurt istoric al colaborării UTI cu Metrorex

1999 – 2000 – Modernizarea rețelei de comunicații telefonice în toată rețeaua de metrou și modernizarea sistemelor de curenți slabi pentru tronsonul Gara de Nord – 1 Mai

2004 – Modernizarea sistemului de radiocomunicații pe magistrala M2

2005 – Modernizarea sistemului de radiocomunicații pe magistrala M1 și M3

2005 – 2006 – Modernizarea instalațiilor de detecție la incendiu și a celor de televiziune cu circuit închis pentru magistralele M1, M2, M3

2007 – 2008 – Extinderea sistemelor de curenți slabi pe tronsonul Nicolae Grigorescu 2 – Anghel Saligny

2008 – Implementarea sistemului de informare dinamică a călătorilor pe magistralele M1 și M3

2009 – 2013 – UTI a participat la modernizarea a 27 de stații de metrou de pe magistralele M1, M3 și a tronsonului de legătură, prin înlocuirea și modernizarea integrală a instalațiilor electrice și mecano-energetice (medie tensiune, joasă tensiune, instalații industriale telemecanice alimentate cu curent continuu). Lucrările au fost realizate concomitent cu programul de funcționare a metroului, în condiții de maximă siguranță și eficiență și nu au afectat circulația trenurilor sau confortul călătorilor.

2011 – Extinderea instalațiilor de curenți slabi pe tronsonul 1 Mai – Parc Bazilescu

2012 – 2016 – UTI a fost antreprenor de instalații în cadrul proiectului de extindere a Magistralei 4, care a vizat construcția a trei stații noi pe tronsonul Parc Bazilescu – Străulești. Lucrările au vizat execuția instalațiilor aferente stațiilor și a galeriilor subterane (instalații electrice de joasă tensiune, medie tensiune, telemecanică, curenți slabi, HVAC (ventilație) și sanitare) și devierea rețelelor de utilități publice care deserveau amplasamentul noilor stații.

2017-2018 – Sunt realizate Terminalul Multimodal și Depoul Străulești, proiecte care închid ultima etapă a lucrărilor de extindere și dezvoltare a Racordului 2, aferent Magistralei M4 (Parc Bazilescu–Străulești). Proiectul este realizat în asociere cu Astaldi – Somet – Tiab și va fi inaugurat în noiembrie 2018. UTI a executat toate instalațiile tehnice care asigură funcționalitatea celor două obiective, siguranța fizică și la incendiu, instalând, de asemenea, echipamente de specialitate necesare întreținerii trenurilor din depou.

În paralel cu lucrările de la Magistrala 4, începute în 2012, UTI realizează și pune în funcțiune pentru cele 2 stații de metrou Laminorului, Străulești și Depoul Străulești, sisteme moderne de siguranță a circulației: sistem de instalații radio, TVCI, detecție la incendiu și la efracție, informare dinamică a călătorilor și sonorizare.

2015 – prezent – UTI acționează ca antreprenor al Asocierii Astaldi – FCC CONSTRUCTION, care realizează cea de-a 5-a magistrală de transport subteran din capitală, Drumul Taberei –Eroilor 2. În cadrul proiectului, UTI realizează lucrările aferente sistemelor de instalații electrice, mecanice, sanitare și de telemecanică aferente stațiilor și galeriilor de legătură, precum și lucrări aferente sistemelor de curenți slabi: infrastructură de transmisii de date pe linii de fibră optică și cupru, instalații de radiocomunicații, instalații de telefonie și ceasoficare, instalații de securitate (detecție la incendiu, televiziune cu circuit închis, control al accesului și taxare a călătorilor).

Cum au contribuit soluțiile implementate de UTI la optimizarea funcționării rețelei de metrou în București

 Soluțiile implementate de UTI în cadrul proiectelor de modernizare a rețelei de transport subteran din București au contribuit, în primul rând, la creșterea siguranței în exploatare și funcționare a noilor garnituri de metrou și, implicit, a gradului de confort al călătorilor. Important de menționat este faptul că rezultatul modernizărilor îl constituie alinierea instalațiilor la nivelul standardelor și tehnologiilor moderne.

Prin înlocuirea instalațiilor electrice ale magistralei M1 și M3 a crescut performanța transportului subteran, prin reducerea și eliminarea riscurilor de avarie sau întrerupere cu energie electrică.

Totodată, automatizarea instalațiilor tehnice și de securitate ale metroului și integrarea acestora în centrul de comandă și control al Metrorex au contribuit la eficientizarea consumurilor și a operațiunilor, la îmbunătățirea vitezei de transport, la reducerea timpilor de așteptare în stație, îmbunătățirea fluxurilor de acces și de evacuare a călătorilor.

Dotările tehnice ale primului terminal multimodal de la Străulești, realizat după modele funcționale din Europa, va contribui semnificativ la fluidizarea transportului de suprafață în nordul Bucureștiului și va avea impact pozitiv asupra transportului de suprafață pe o arie mai extinsă la nivelul Capitalei. Terminalul multimodal realizat constituie primul obiectiv de tip park&ride realizat în București, cu capacitate de parcare pentru 660 de autovehicule și acces la majoritatea mijloacelor de transport în comun (RATB, linii preorășenești) și taxi. Pentru acest terminal UTI a realizat toate instalațiile de curenți slabi (sisteme de radio, TVCI, rețea de fibră optică, detecție la incendiu și efracție, informare călători și sonorizare, ceasoficare, telefonie, control al accesului și taxare automată) care asigură siguranța optimă a obiectivului și cresc confortul și calitatea serviciilor oferite utilizatorilor.

Depoul Străulești este cel mai mare depou subteran din centrul și estul Europei (14.000 mp), cu 13 linii de garare. Spațiul servește ca facilitate de garare, dar are și rolul de centru pentru efectuarea operațiunilor de întreținere și reparare a vagoanelor, fiind dotat cu echipamente specializate, de ultimă generație.

 Soluţii oferite de UTI pentru eficientizarea transportului subteran

Construcții și infrastructură tehnico-edilitară

Lucrări de construcții la cheie în regim de antrepriză sau subcontractare

 • Construcții, reabilitări, renovări, modernizări ale gărilor, stațiilor, galeriilor subterane, depourilor
 • Lucrări de finisaje
 • Rețele subterane de cabluri pentru instalații electrice și de transmisie prin fibră optică
 • Construcții și amenajări de platforme, drumuri de incintă, parcări, terminale intermodale
 • Exploatare/operare a echipamentelor agabaritice

Instalații și sisteme conform AFER

 • Instalații electrice de tracțiune: substații, sisteme energo-alimentare cu fir aerian de contact, sisteme de protecție electrică
 • Tablouri electrice de distribuție omologate AFER
 • Sisteme de alimentare cu medie și joasă tensiune : transformatoare, iluminat, grupuri electrogene
 • Instalații sanitare și de stingere a incendiului
 • Instalații HVAC
 • Sisteme de telemecanică energetică: SCADA, BMS, automatizări electrice
 • Sisteme de curenți slabi:
 • Sistem integrat de protecţie fizică (supraveghere video, detecţie la efracţie și control al accesului, detecție la incendiu, borne SOS etc.), telecomunicaţii
 • Sistem complex de supraveghere video – centre de monitorizare locale (în staţii) şi unul central, sincronizare GPS a trenurilor, sistem de comunicații și transmitere a informaţiilor inter-stații, cât și a stațiilor cu dispeceratul central/centrul de monitorizare
 • Sisteme de radiocomunicații la cheie, interconectate cu sisteme de telefonie
 • Sisteme de informare dinamică a călătorilor – sisteme de tip infochioşc și ecrane de informare
 • Sistem de taxare automată și control al accesului

Servicii

 • Proiectare tehnică și consultanță pentru instalații specifice din domeniul transportului pe cale ferată conform AFER
 • Management de proiect și organizare de șantier
 • Achiziții și management al furnizorilor și subcontractorilor
 • Mentenanță și suport tehnic pentru instalațiile care asigură funcționarea clădirilor și infrastructurii feroviare conform AFER
 • Laborator de încercări electrice autorizat AFER

Date de contact

Adresă: Șoseaua Olteniței nr. 107A, sector 4, București
Telefon: + 40 21 20 12 300
Fax: + 40 21 31 67 584
E-mail: dcc@uti.eu.com

Web: www.uti.eu.com