Stiri: Economie

Deficit bugetar 2021

Veniturile la bugetul de stat, în creștere în ianuarie 2019

27.02.2019

În ianuarie 2019, execuția bugetului general consolidat, pe baza datelor operative de execuție, s-a încheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB, anunță Ministerul de Finanțe. Astfel, veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 25,8 miliarde lei, reprezentând 2,5% din PIB, au crescut comparativ cu 2,4% din PIB în 2018. Procentual, veniturile au fost cu 15,1% mai mari, în termeni nominali, față de ianuarie 2018.

Venituri bugetul de stat ianuarie 2019. Încasări în creștere

S-au raportat creșteri față de luna ianuarie a anului precedent în cazul:

  • încasărilor din accize (+38%)
  • contribuții de asigurări (+32,3%)
  • TVA (+23,1)

Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea:

  • efectivului de salariați din economie,
  • a câștigului salarial mediu brut,
  • a salariului minim pe economie,

Acestea au mai crescut în urma condițiilor legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017.

Venituri bugetul de stat ianuarie 2019. TVA

Veniturile din TVA au crescut cu 23,1% față de realizările aceleiași luni a anului 2018. Acestea au ajuns la o valoare de 6,95 miliarde lei.

Încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 5,2%.

Venituri bugetul de stat ianuarie 2019. Impozitul pe venit

S-au raportat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii și venit cu 37,6% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate au fost în ianuarie 2019 de 1,2 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului de stat în ianuarie 2019

În perioada analizată, cheltuielile bugetului general consolidat au fost în sumă de 25,09 miliarde lei, cu 22,7% mai mari față de aceiași lună a anului precedent.

Cheltuielile de personal au fost cu 23,5% mai mari față de cele realizate în luna ianuarie a anului 2018. Creșterea a fost determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au avansat cu 36,1% față de aceeași lună a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Subvenții mai mici în ianuarie 2019

Subvențiile au fost mai mici cu 32,2% față de aceeași lună a anului 2018. De asemenea, dobânzile din ianuarie 2019 au fost mai reduse cu 24,3%.

Pe de altă parte, cheltuielile cu asistența socială au crescut față de anul precedent cu 27,9%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea nivelului indemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei, precum și devansarea sumei (1,2 miliarde lei) pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Poșta Română.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 0,5 miliarde lei. Acestea s-au menținut la nivelul lunii ianuarie 2018.

Citește și JYSK deschide două magazine noi. Unde sunt acestea situate?