Rezultate aeroporturi Bucuresti 2020

Veniturile companiei Aeroporturi București SA vor creşte în 2016

21.07.2016

Guvernul a adoptat bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2016 al Companiei Naționale ”Aeroporturi București” SA, societate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Veniturile totale pentru acest an sunt estimate la 842,859 milioane lei, în creștere cu 7,59% față de anul precedent. Această creștere este determinată de evoluția ascendentă a traficului aeroportuar, care în anul 2015 s-a dezvoltat față de anul precedent cu 8%. În cadrul veniturilor totale, veniturile de exploatare dețin o pondere de 97,35% și sunt estimate la 820,556 milioane lei, în creștere cu 8,6% față de 2015.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 se estimează o sumă totală a cheltuielilor de 716,814 milioane lei, în creștere cu 25,91% față de preliminatul anului precedent, estimări realizate având în vedere lucrările de reparații/remediere a degradării stratului rutier, lucrările de amenajare teren zone de siguranță, precum și exploatarea eficientă a capacităților de prelucrare aeronave și trafic de pasageri.

Cheltuielile cu personalul sunt estimate la 193,378 milioane lei, în condițiile în care numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este de 1516 salariați.

Pentru anul 2016, suma totală prevăzută pentru investiții este de 314,975 milioane lei, ce cuprinde cheltuielile aferente investițiilor finanțate din surse proprii și previzionarea contractării unui credit. Proiectele de investiții au în vedere creșterea siguranței traficului aerian.

Compania estimează pentru anul în curs realizarea unui profit brut în valoare de 126,044 milioane lei.

 

 

Citiți și despre: