Veniturile medii ale populaţiei au ajuns la 2972 de lei, în trimestrul al treilea din 2016

10.01.2017

În trimestrul al treilea din 2016, veniturile totale ale populaţiei, medii lunare pe o gospodărie, a fost de 2972 de lei, în timp ce cheltuielile au ajuns la 2543 de lei, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (60,4% din veniturile totale ale gospodăriilor). De asemenea, la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (21,8%), veniturile din agricultură (3,8%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,8%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (8,9%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse
proprii (7,6%).

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

 

 

Citiți și despre: